Korzyści z natury 2000

Obszary Natura 2000 zostały utworzone w celu ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i obszarów. Z tego powodu pewne aspekty działalności człowieka są na terenach Natury 2000 ograniczone. Restrykcjom podlega głównie działalność inwestycyjna, która może znacząco negatywnie oddziaływać na siedlisko. Oznacza to, że ograniczeniu lub wykluczeniu podlegać będą wszelkiego rodzaju projekty budowlane, których realizacja może znacząco zniszczyć siedlisko lub zagrozić populacji żyjących na danym obszarze chronionych zwierząt i roślin. Wyjątek od reguły stanowią inwestycje konieczne z punktu widzenia społecznego i gospodarczego dla których nie ma dla nich żadnej alternatywy. W takim przypadku realizacja inwestycji może doprowadzić do zniszczenia siedliska jednak równolegle, zgodnie z prawem, konieczne jest wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej dla zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci Natura 2000 (art. 34 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. Dz. U nr 92 poz. 880). Wyjątek ten nie zwalnia potencjalnego inwestora ze skorzystania z alternatywnych rozwiązań z uwagi, że są one kosztowne lub trudne technicznie do wykonania. Pewnym mitem jest opinia mówiąca, że na obszarach Natura 2000 nie można prowadzić działalności gospodarczej i żadnej działalności inwestycyjnej. Dla obszarów Natura 2000 nie ustanawia się tego typu zakazów. Obszary chronione to miejsca, gdzie ludzie i otaczająca ich przyroda powinni egzystować w symbiozie, z tego też powodu działalność człowieka, która w sposób znaczący nie oddziałuje negatywnie na środowisko jest dozwolona.

Obszary Natura 2000, to także szereg korzyści dla społeczeństwa i gospodarki. Polska posiada liczne walory przyrodnicze, których ochronę wspomagają obszary Natura 2000. Zachowanie cennych przyrodniczo bioróżnorodnych obszarów wpływa pozytywnie na rozwój kraju i regionu. Nie są to tereny zamknięte, często odbywa się na nich działalność gospodarcza człowieka chociażby w postaci uprawy rolnej. Wiele rozpoznawalnych, uznawanych za ekologiczne produktów spożywczych i rolnych uprawianych jest na obszarach chronionych. Przyjazny dla środowiska sposób uprawy rolnej czy uprawa roślin w gospodarstwie ekologicznym jest doskonałym sposobem na produkcję zdrowej żywności, która wśród konsumentów zdobywa coraz większe uznanie i osiąga wyższe ceny. Rolnicy posiadający swoje gospodarstwa na obszarach Natura 2000 mogą także liczyć na korzyści finansowe pochodzące z programów rolnośrodowiskowych przeznaczonych na poprawę, jakości środowiska. Na obszarach Natura 2000 możliwe jest uzyskanie dofinansowania do działań, których celem jest utrzymanie i przywracanie pierwotnego stanu najcenniejszych siedlisk, między innymi poprzez promowanie zrównoważonego gospodarstwa, odpowiednie użytkowanie gleb i ochronę wód oraz ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Obszary Natura 2000 to także miejsca, w których doskonale rozwija się turystyka a zwłaszcza agroturystyka. Naturalnym czynnikiem wyboru miejsca do spędzenia wolnego czasu jest ekologia. Ludzie częściej wybierają na cele swoich wycieczek tereny objęte ochroną, gdyż kojarzą im się one z czystym dziewiczym środowiskiem.

Zdjęcia ze zbiorów projektu „Misja Natura”.

 

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przeglądarki możesz zmienić.Szczegóły jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information