Obszary specjalnej ochrony siedlisk

Sieć Natura 2000 tworzą trzy typy obszarów objętych specjalną ochroną:

•  Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO)
•  Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)
•  Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty

W jakim celu zostały utworzone poszczególne obszary?

Specjalne obszary ochrony siedlisk utworzone zostały celem ochrony terenów, szczególnie cennych przyrodniczo z uwagi na występujące tam rośliny i żyjące zwierzęta. Polskie prawo definiuje specjalny obszar ochrony siedlisk, jako „obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków” (art. 5 pkt.19 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004, Dz.U. 2004 nr 92 poz 880)".

Obszary takie wyznaczane są w celu zachowania lub odtworzenia siedliska zajmowanego przez gatunki roślin lub zwierząt będących przedmiotem szczególnego zainteresowania wspólnoty w ramach jego ochrony a także wtedy, gdy przyczyniają się do stworzenia całościowej spójności sieci Natura 2000  oraz w celu zachowania w danym obszarze bioróżnorodności biologicznej. Na szczeblu Unijnym podstawy prawne utworzenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk zapewnia Dyrektywa Siedliskowa. Na szczeblu krajowym podstawą prawną funkcjonowania obszarów ochrony siedlisk jest rozporządzenie Ministra Środowiska.

Obszary specjalnej ochrony ptaków utworzone zostały celem ochrony terenów, szczególnie cennych przyrodniczo z uwagi na występujące i bytujące tam ptaki. Polskie prawo definiuje specjalny obszar ochrony ptaków, jako „obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.” (art. 5 pkt.3 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r., Dz.U. 2004 nr 92 poz 880)".
Na szczeblu Unijnym podstawy prawne utworzenia specjalnych obszarów ochrony ptaków zapewnia Dyrektywa Ptasia. Na szczeblu krajowym podstawą prawną funkcjonowania obszarów ochrony ptaków jest rozporządzenie Ministra Środowiska.

Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty są zatwierdzonymi przez Komisję Europejską projektowanymi w danym kraju obszarami specjalnej ochrony siedlisk, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez lokalne akty prawne. W przypadku Polski oznacza to obszary zatwierdzone przez Komisję Europejską, lecz nieznajdujące się w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Czy wiesz, że:

Obecnie w Polsce wyznaczonych jest 987 obszarów Natura 2000, które łącznie zajmują powierzchnię ponad 68 tys. km 2, a więc 19,6% powierzchni karaju. Wśród tych obszarów jest 849 obszarów siedliskowych (SOO) oraz 145 obszarów ptasich (OSO).

 

 Źródło:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

 

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przeglądarki możesz zmienić.Szczegóły jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information