Bioróżnorodność

Bioróżnorodność obejmuje wszystkie organizmy żyjące, jakie można znaleźć na lądzie w wodzie i powietrzu. Wszystkie gatunki mają swoją rolę w zapewnieniu "Tkaniny życia", od której zależymy: od najmniejszych bakterii w glebie, do największych wielorybów w oceanie. Czterema podstawowymi cegiełkami różnorodności biologicznej są:

 

bioroznorodnosc


Dystrybucja przyrody i różnorodności krajobrazów w Europie jest efektem złożonych interakcji. Podstawowe fizyczne cechy jak: skały, gleba i klimat zapewniają strukturę leżącą u podstaw zróżnicowanych ekosystemów. Większość szczegółów została ukształtowana przez tysiąclecia naturalnych procesów i działalności człowieka.

 

Działalność człowieka, z kolei jest napędzana przez siły ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. W wyniku tych oddziaływań, które są w szczególności w Europie od dawna ugruntowane, powstały "wielofunkcyjne krajobrazy", posiadające określoną różnorodność charakterystycznych roślin, zwierząt i siedlisk. W Europie zależność między ekosystemami znacznie wykracza poza jej geograficzne granice. Wiele zmian i zależności ma charakter globalny. Wpływ na europejską bioróżnorodność mają zmiany w ekosystemach na innych kontynentach, z tego też powodu w zainteresowaniu Europy muszą być zmiany zachodzące w lasach deszczowych Amazonii i rafach koralowych Australii.

 

Ekosystemy spełniają szereg podstawowych funkcji, które są niezbędne do korzystania z zasobów Ziemi w sposób zrównoważony. Obejmują one rezerwy w postaci żywności, wody pitnej, surowców. Regulują funkcje, takie jak sekwestracja węgla, przetwarzanie odpadów lub spowolnienie obiegu wody.

 

Poważne i trwałe straty w europejskiej bioróżnorodności odzwierciedla ciągły spadek zdolności ekosystemów do utrzymania ich naturalnych "mocy produkcyjnych" i wykonywania funkcji regulujących. Dla przykładu, zdrowa różnorodność biologiczna gleby jest podstawowym warunkiem  do utrzymania i zapewnienia żyzności gleby, a zatem potencjału produkcji żywności.

 

Utrata różnorodności biologicznej często zmniejsza produktywność ekosystemów, przez co kurczy naturalny koszyk dóbr i usług, z których możemy czerpać. Destabilizacja ekosystemów osłabia ich zdolność do radzenia sobie z klęskami żywiołowymi, takimi jak powodzie, susze i huragany, a także ze szkodami spowodowanymi przez człowieka, takimi jak zanieczyszczenie i zmiany klimatu. Już teraz wydawane są ogromne sumy na walkę ze skutkami katastrof klimatycznych i przyrodniczych a wraz z pogarszającym się stanem ekosystemów sumy te będą rosły.

 

Czy wiesz że wiele gatunków jest w Europie zagrożonych wyginięciem?

Odsetek zagrożonych gatunków w UE

 • Ssaki morskie 25%
 • Płazy 22%
 • Gady 21%
 • Ważki 16%
 • Ssaki lądowe 15%
 • Ptaki 12%
 • Motyle 7%

 

Największe zmiany w ekosystemach pomiędzy rokiem 1990 i 2006 są następujące:

 

 • 5,0% spadek terenów podmokłych(bagna itorfowiska),
 • 2,6% spadek wrolnictwie ekstensywnym,
 • 2,4% spadek powierzchni naturalnych użytków zielonych,
 • 4,4% wzrost akumulacji wody w sztucznych zbiornikach,
 • 7,9% wzrost powierzchni miejskich, przemysłowych, infrastrukturalnych,

 

Jednym z działań wspierających zachowanie bioróżnorodności i zachowanie ekosystemów wraz ze wszystkimi ich korzyściami dla ludzi są obszary Natura 2000.

 

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przeglądarki możesz zmienić.Szczegóły jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information