Aktualności


Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja. Podsumowanie projektu

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 31.12.2015 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zakończyła realizację projektu pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”  dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem projektu było promowanie sieci Natura 2000 wśród społeczności lokalnych, jako źródło i podstawę do budowania pozytywnej marki w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem. W ciągu trwania całego projektu Fundacja przeprowadziła szereg różnorodnych działań:

- wydanie pakietu edukacyjnego „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”, który stanowi atrakcyjne narzędzie dydaktyczne służące poszerzaniu wiedzy na temat sieci Natura 2000;

-  wydanie materiałów promocyjnych w postaci koszulek i torb ekologicznych;

- przeprowadzenie 1000 warsztatów dla dzieci, młodzieży;

- przeprowadzenie 30 warsztatów dla nauczycieli, wychowawców świetlic, pracowników edukacji parków narodowych, krajobrazowych, lasów państwowych, ośrodków edukacji ekologicznej;

-  przeprowadzenie 50 wielopokoleniowych wycieczek przyrodniczych;

-  przeprowadzenie 30 warsztatów dla społeczności lokalnej w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej;

- przeprowadzenie 30 warsztatów dla społeczności lokalnej w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA;

- przeprowadzenie konkursu przyrodniczego pn. „Natura – Naturalna Inspiracja” dla dzieci z przedszkoli oraz ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenów gmin leżących na obszarach Natura 2000 uwzględnionych w projekcie.

Dla zespołu realizującego projekt był to czas intensywnej, pełnej wyzwań  i satysfakcji pracy. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie. Mamy nadzieję, że udział w nim pozwolił uczestnikom spojrzeć na miejsce swojego zamieszkania, jako potencjał i źródło do rozwoju regionu, rozwoju własnej firmy lub prowadzenia zajęć edukacyjnych i działań społecznych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją podsumowania projektu.

 


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Niech te piękne Święta
będą niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzymy, aby odbyły się w spokoju, radości,
wśród rodziny i przyjaciół.
Wraz z nadchodzącym Nowym 2016 Rokiem
życzymy zdrowia, pomyślności
i spełnienia marzeń

życzy Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

 


Zakończyły się bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”

W związku z realizacją projektu pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zorganizowała bezpłatne warsztaty edukacyjne dla społeczności lokalnych prowadzone w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA i Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Warsztaty skierowane były do osób prowadzących gospodarstwa rolne, agroturystyczne, potencjalnych inwestorów, organizacji pozarządowych i samorządowych, studentów, absolwentów kierunków przyrodniczych, rolniczych oraz wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy na temat sieci Natura 2000 i możliwościami jej praktycznego wykorzystania w biznesie w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 uwzględnionych w projekcie. Szkolenia odbywały się w grupach 15 osobowych. Warsztaty w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA prowadzone przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) pozwoliły uczestnikom zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych jako wyróżników marki, ukazywania współpracy jako metody osiągnięcia sukcesu, sposobu budowania marki lokalnej oraz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu. Z kolei warsztaty odbywające się w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 pozwoliły na profesjonalne przygotowanie do prowadzenia działalności związanej z edukacją ekologiczną. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkoleń oraz bezpłatne pakiety edukacyjne i gadżety promocyjne w postaci podkoszulek, toreb lub workoplecaków ekologicznych.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie "Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja".

 


Dobiegły końca szkolenia w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA 

W dniach od 27 listopada do 3 grudnia 2015 r. w Stegnie odbyły się ostatnie warsztaty w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA organizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przy współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA). Zajęcia zrealizowane zostały w ramach  projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program szkoleń podzielony zostały na trzy moduły warsztatowe: Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności; Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych; Budowanie ekomarki/produktu/marki lokalnej.

Pierwszy blok zajęć, poprowadzony przez Pana Krzysztofa Florysa (MiLA), swoją tematyką obejmował zapoznanie uczestników z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym obszaru Natura 2000 Mierzeja Wiślana, Zatoka Pucka, Półwysep Helski. Ważny element stanowiło poznanie możliwych kierunków rozwoju regionu oraz możliwości uatrakcyjniania regionu przy wykorzystaniu m.in. metody questingu. Kolejna część warsztatów miała za zadanie ukazać pomysły na tworzenie produktów i usług związanych z regionem. Uczestnicy dowiadywali się w jaki sposób można wykorzystać potencjał obszaru Natura 2000 jako źródła zarobkowania. Warsztaty te poprowadziła Pani Anna Jarzębska. Ostatni moduł poprowadzony został przez Panią Olgę Gałek (MiLA). Podczas spotkania zaznajomiono się z najważniejszymi czynnikami wpływającymi na osiągnięcie sukcesu. Określono wpływ współpracy poszczególnych jednostek i przedsiębiorców na możliwość przyciągnięcia szerszej grupy odbiorców aniżeli jedynie wczasowiczów przebywających nad morzem jedynie w sezonie letnim.

 


Dobiegły końca szkolenia w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej Natura 2000

W dniach 14-15 listopada 2015 r. w Stegnie, w gospodarstwie agroturystycznym „Janikowo” Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przeprowadziła bezpłatne warsztaty pt. „Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej”. W spotkaniach wzięły udział osoby zainteresowane ochroną przyrody i edukacją ekologiczną w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, Zatoka Pucka i Półwysep Helski. Warsztaty te stanowią część projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zajęcia podzielone były na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną, co pozwoliło na kompleksowe poszerzenie wiedzy uczestników w tym zakresie tematycznym. Pierwszego dnia zajęcia teoretyczne przybliżyły kwestie gospodarowania na terenach wiejskich, funkcjonowania Zagród Edukacyjnych oraz kreowania marek lokalnych. Integralną część warsztatów stanowiły wizyty studyjne w dwóch pobliskich Zagrodach Edukacyjnych – Pasiece u Strusi oraz Wiejskiej Zagrodzie. Gospodarze obiektów zapoznali uczestników ze swoimi obiektami oraz przedstawiali zakres i metody prowadzonych przez nich działalności edukacyjnych. Wizyty zakończyły się omówieniem mocnych i słabych stron odwiedzonych obiektów oraz wskazaniem elementów mogących podlegać modernizacji w celu poprawy jakości prowadzonych usług.

Podczas drugiego dnia uczestnicy warsztatów poznawali gry i zabawy integracyjne służące edukacji ekologicznej. Wspólne uczestnictwo w grach i zabawach na świeżym powietrzu zintegrowało uczestników i pozytywnie wpłynęło na rozbudzenie ich zdolności poznawczych. Pasja i zaangażowanie grupy sprawiły, że zajęcia stanowiły prawdziwe laboratorium zasad, metod i sposobów na prowadzenie udanych zajęć edukacyjnych.

 


Ostatnia wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza po obszarach Natura 2000

W dniu 13 listopada 2015 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przeprowadziła ostatnią wielopokoleniową wycieczkę przyrodniczą po obszarach Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, Zatoka Pucka i Półwysep Helski. Wycieczka zrealizowana została w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pomimo sztormowej i niesprzyjającej pogody w wycieczce uczestniczyło 15 osób.

Wycieczka rozpoczęła się w porcie w Krynicy Morskiej, gdzie biorący udział w wycieczce przy pomocy sprzętów optycznych podpatrywali krążące nad portem mewy. Podczas obserwacji starali się znaleźć okazy zaobrączkowane. Tylko jeden z obserwowanych ptaków okazał się być zaobrączkowany, jednak nie udało się odczytać numerów z jego obrączki co uniemożliwiło identyfikację tego osobnika. Następnie grupa wyruszyła na wybrzeże w rejonie Stegny gdzie zajęto się obserwacją morskich kaczek – uhli i lodówek. Kolejny cel podróży stanowił rejon Nowego Dworu Gdańskiego gdzie badano obecność sowy uszatki na miejscu zimowania. W tym celu odwiedzono stary cmentarz menonicki. Natrafiono jednak na wypluwki wskazujące na obecność puszczyka na tym terenie. W ruinach dawnej stajni uczestnicy wycieczki odnaleźli ślady odwiedzania tego miejsca przez płomykówki. Tropy te stanowiły okazję do poszerzenia wiadomości na temat zwyczajów sów i wykorzystywania przez nich opuszczonych budynków jako miejsc schronień i rozmnażania. Wycieczka zakończyła się na polach wokół miejscowości Łaszka, gdzie rozległe, płaskie tereny uprawne stanowią idealne miejsce do żerowania dla ptaków. Uczestnicy wycieczki mieli okazję do obserwacji myszołowów, gęsi zbożowych i czapli siwych.

 


Wielopokoleniowe wycieczki przyrodnicze po obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski

W dniu 12 listopada 2015 r. na terenie obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski odbyły się dwie wycieczki przyrodnicze w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej.

W wycieczkach wzięły udział dwie grupy dzieci z klas 3-6 i nauczycieli ze szkoły w Krynicy Morskiej, każda z grup liczyła po 20 uczestników. Celem warsztatowych wycieczek przyrodniczych było zaznajomienie się z obszarami Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski. Uczestnicy swoją podróż rozpoczęli od kładki edukacyjnej znajdującej się na cyplu helskim. Następnie pieszo przemierzając las dotarli do latarni morskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kładka edukacyjna przy fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uczestnicy zapoznali się z rewitalizacją szaty roślinnej wydm. Dodatkową atrakcję stanowiło obrączkowanie mew, w celu pokazania metody naukowej badania ptaków oraz umożliwienia uczestnikom bezpośredniego obcowania z ptakami zasiedlającymi zwiedzany obszar. Końcowym punktem wycieczki było zwiedzanie Domu Morświna oraz wizyta w fokarium, gdzie pracownicy obiektu przedstawili grupom trening medyczny fok.

 


Dobiegły końca praktyczne warsztaty przyrodnicze w Czarnej Wsi Kościelnej

W dniach 6-8 listopada 2015 r. na obszarze Puszczy Knyszyńskiej odbyło się szkolenie pt. „Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne i ogólnoprzyrodnicze” w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 jako integralnej części projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aby dogłębnie zapoznać się z zasadami i metodami prowadzenia obserwacji ptaków w terenie, a także nauczyć się posługiwać atlasami, przewodnikami oraz sprzętem optycznym zajęcia podzielone zostały na część teoretyczną oraz praktyczną. Warsztaty teoretyczne pozwoliły uczestnikom zapoznać się z występowaniem, cechami fizjonomicznymi oraz sposobami badań i ochrony ptaków drapieżnych, sów, nietoperzy oraz dużych chronionych saków. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy uczyli się rozpoznawać poszczególne gatunki ptaków występujące na terenie okolicznych zbiorników wodnych. Na terenie rezerwatu „Budzisk”, stanowiącego cenne zbiorowisko roślinności możliwe było podziwianie lasów pierwotnych, zespołu łęgu wiązowo-jesionowego oraz świerkowo-olszowego oraz śladów żerowania bobrów. Na terenie torfowiska Moskal uczestnicy spotkali się ze specjalistą od siedlisk z Biebrzańskiego Parku Narodowego Adamem Bernatowiczem, który opowiadał o funkcji torfowisk w obiegu i magazynowaniu wody. Podmokłe tereny umożliwiły przeprowadzenie zajęć z zakresu rozpoznawania tropów zwierząt na przykładzie łosia, jelenia i dzika.


Wielopokoleniowe wycieczki przyrodnicze po obszarze Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana

W dniu 5 listopada 2015 r. odbyły się dwie wielopokoleniowe wycieczki przyrodnicze po obszarze naturowym Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana. Wycieczki zorganizowała Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Prowadzący Państwo Anna i Andrzej Kośmiccy jako osoby czynnie zaangażowane w działalność związaną z ochroną przyrody tego regionu chętnie dzielili się swoją wiedzą dotyczącą gatunków chronionych. W spotkaniu wzięli udział członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Gdańsku, przedział wiekowy uczestników wycieczki wynosił 25-65 lat. Każda z dwóch, 20 osobowych grup uczestniczących w wycieczce przemierzyła tą samą trasę, przebiegającą przez Krynicę Morską i jej okolice. Uczestnicy odwiedzili plażę oddaloną o 5 km od Krynicy Morskiej oraz punkt obserwacyjny, z którego badane są wędrówki ptaków. Umożliwiło to zapoznanie się z florą i fauną regionu oraz jego unikalnymi walorami przyrodniczymi. Następnie grupy udały się do Krynicy Morskiej, skąd wyruszyli na spacer wałem przeciwpowodziowym Zalewu Wiślanego. Kulminacyjnym punktem spaceru było uczestniczenie w obrączkowaniu ptaków, które stanowi jedną z metod badania wędrówek ptaków. Wszyscy uczestnicy wycieczki wykazali się dużym zaangażowaniem i dociekliwością w poznawaniu możliwości ochrony tych obszarów. Najwięcej pytań i wątpliwości wzbudziła kwestia działań gospodarczych i rozwoju turystyki na obszarach Natura 2000.


Zakończyły się warsztaty w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA w Czarnej Wsi Kościelnej

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przeprowadziła ostatnie warsztaty w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA dla obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska. Szkolenie pod nazwą „Budowanie  ekomarki/produktu/marki lokalnej” odbyło się w dniach 17-19 listopada br. w Czarnej Wsi Kościelnej. Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkolenia poprowadziła Pani Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA), która zapoznała uczestników z wartościami i filarami marki, sposobami budowania marki w oparciu o atrybuty miejsca oraz sposobach zarządzania marką. Zajęcia te posiadały zarówno wymiar teoretyczny jak i praktyczny, pozwalający na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Szkole Rozwoju EKOMARKA.

 


Szkoła Rozwoju EKOMARKA w Stegnie

W dniach od 27 listopada do 3 grudnia 2015 r. w Stegnie, w gospodarstwie agroturystycznym "Janikowo" odbędą się bezpłatne szkolenia w ramach „Szkoły Rozwoju EKOMARKA”. Warsztaty organizowane są przez Fundację Wpierania Inicjatyw Ekologicznych przy współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Szkolenia składają się z cyklu trzech, wzajemnie uzupełniających się  spotkań: I moduł - Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności, II moduł - Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych oraz III moduł - Budowanie ekomarki/produktu/marki lokalnej. Celem szkoleń jest ukazanie możliwości rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 12 631 57 31 lub 691 925 100. 

Zobacz program 27-28.11.2015

Zobacz program 29-30.11.2015

Zobacz program 01-03.12.2015

 


Zakończyły się bezpłatne warsztaty edukacyjne w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 w  Szamocinie

W dniach 5-8 listopada 2015 r. w Szamocinie, w gospodarstwie agroturystycznym Polna 6 odbyły się bezpłatne zajęcia warsztatowe dla obszaru naturowego Dolina Noteci w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 będącej części projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”.

Zajęcia prowadzone były w dwóch podstawowych blokach tematycznych: „Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000” oraz „Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego”, narzędzia edukacji ekologicznej”.  Zajęcia poprowadziła Pani Katarzyna Fujak.

Pierwszy blok zajęć obejmował cykl zagadnień związanych z rozwojem wsi na przestrzeni wieków, a co za tym idzie ze zmianą i rozszerzeniem funkcji tych terenów. Zwrócono szczególną uwagę na bogactwo i różnorodność środowiska przyrodniczego, a także drzemiące w nim możliwości. Szczególną uwagę zwrócono na obszary naturowe i możliwości gospodarowania na nich. W ramach warsztatów po uprzedniej wizji lokalnej miejsca zajęć – Szamocina – przeprowadzono symulację możliwości wielokierunkowego rozwoju w oparciu o istniejący potencjał. W grupach warsztatowych aktywnie pracowało 15 osób. Przykładowe wykorzystanie potencjału terenów wiejskich uczestnicy zajęć mogli zobaczyć podczas dwóch wizyt studyjnych: pierwsza do stajni koni Woźniczka, druga do ośrodka edukacyjnego LP w powiecie pilskim. Podczas obu wizyt zaprezentowano przykładowe funkcje terenów wiejskich jako miejsca do uprawiania sportu oraz rehabilitacji, a także jako miejsce relaksu, pozyskania owoców lasu oraz bezpłatnej „pomocy dydaktycznej” dla szkół miejskich.

Drugi blok warsztatowy rozpoczęły rozważania na temat pojęcia „ekologii” – jako naukowego i potocznego znaczenia oraz prezentacja edukacji przyrodniczej w wielu jej aspektach. Podano wiele przykładów działań edukacyjnych z podziałem na edukację formalną i nieformalną. Tej ostatniej poświęcono szczególnie dużo uwagi podczas poruszania takich zagadnień jak rola gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych czy wsi tematycznych. Uczestnicy zajęć z dużym zainteresowaniem poszukiwali w terenie inspiracji do organizowania zajęć przyrodniczych. Zgromadzone przez nich materiały pozwoliły na przeprowadzenie praktycznych zajęć edukacyjnych opartych na bogactwie przyrodniczym najbliższego otoczenia.


Szkolenie "Budowanie produktu i marki lokalnej" w Czarnej Wsi Kościelnej

Przypominamy, że w dniach 17-19 listopada br. o godz. 9.00 w Czarnej Wsi Kościelnej, w gospodarstwie agroturystycznym „Ptasie Radio” odbędzie się ostatnie szkolenie w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA dotyczące budowania produktu, marki lokalnej. Poprowadzi je Pani Olga Gałek, Specjalista ds. produktu lokalnego i marki lokalnej z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA).

Zobacz program

 


Szkolenie „Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej” w Czarnej Wsi Kościelnej i Stegnie

Szanowni Uczestnicy, przypominamy o kolejnym szkoleniu pt. „Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej” w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000.

Szkolenie w Czarnej Wsi Kościelnej odbędzie się w dniach 14-15 listopada o godz. 9.00 w gospodarstwie agroturystycznym „Ptasie Radio”. Zobacz program

Szkolenie w Stegnie odbędzie się w dniach 14-15 listopada o godz. 9.00 w gospodarstwie agroturystycznym „Stanikowo”. Zobacz program

 


Podsumowanie bezpłatnych warsztatów w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA w Kluczach

Na czym budować atrakcyjność miejsca Natura 2000, jakie korzyści daje mieszkańcom otoczenie Natury 2000? Te i inne pytania pojawiły się podczas bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA, będącej częścią projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warsztaty odbyły się w Urzędzie Gminy Klucze w dniach 23-24.09.2015 - Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności, 14-15.10.2015 - Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych, 04-06.11.2015 - Budowanie ekomarki, produktu, marki lokalnej. W spotkaniach udział wzięły osoby zainteresowane rozwojem swojego regionu, gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Pustynia Błędowska. W trakcie spotkań zaprezentowano metody uatrakcyjnienia miejsca, wykorzystania dziedzictwa w kierunku rozwoju regionu, tj. ekomuzeum, questing, marka lokalna. Przy wykorzystaniu aktywnych metod pacy z grupą, angażujących wszystkich uczestników: dyskusja moderowana, warsztaty, burza mózgów, grupa wypracowała konkretne oferty turystyczne/pobytowe w regionie uwzględniające zasoby przyrodnicze otoczenia Natury 2000.

 


Bezpłatne warsztaty w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 w Szamocinie

Uczestnikom i Uczestniczkom Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 w Szamocinie przypominamy, że najbliższe szkolenia „Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000” odbędą się w dniach 5-6 listopada, z kolei zajęcia „Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej7-8 listopada. Oba szkolenia odbędą się w gospodarstwie agroturystycznym Polna 6 w Szamocinie. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Zobacz program 05-06.11.2015

Zobacz program 07-08.11.2015

 


Praktyczne warsztaty przyrodnicze w Czarnej Wsi Kościelnej

W dniach 6-8 listopada br. o godz. 9.00 w gospodarstwie agroturystycznym "Ptasie Radio" odbędą się praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne i ogólnoprzyrodnicze w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000.

Prosimy zabrać ze sobą ubiór terenowy (buty terenowe), lornetkę.

Zobacz program

 


Szkolenie „Budowanie produktu i marki lokalnej” w Kluczach

W dniach 4-6 listopada br. w Urzędzie Gminy Klucze odbędzie się ostatnie szkolenie w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA dotyczące budowania produktu, marki lokalnej. Poprowadzi je Pani Olga Gałek, Specjalista ds. produktu lokalnego i marki lokalnej z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA). Przypominamy uczestnikom, iż zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Zobacz program


Warsztaty na temat produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych w Czarnej Wsi Kościelnej

Przypominamy, że w dniach 3-4 listopada br. w gospodarstwie agroturystycznym „Ptasie Radio” w Czarnej Wsi Kościelnej odbędą się bezpłatne warsztaty na temat produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA. Poprowadzi je Pani Anna Jarzębska z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA). Rozpoczęcie zajęć - godz. 9.00.

Zobacz program


Praktyczne warsztaty przyrodnicze w Stegnie już za nami!

W dniach 27-29 października 2015 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przeprowadziła w Stegnie bezpłatne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne i ogólnoprzyrodnicze w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 „Mierzeja Wiślana, Zatoka Pucka, Półwysep Helski”.  Zajęcia odbyły się w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 będącej częścią projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zajęcia poprowadził specjalista z dziedziny ornitologii, dr. Romuald Mikusek. Podczas spotkań uczestnicy zdobywali zarówno wiedzę teoretyczną, dzięki zapoznawaniu się z prezentacjami nt. obrączkowania ptaków oraz sztucznych miejsc lęgowych dla ptaków, a także wiedzę praktyczną. Odwiedzili oni obóz obrączkarski Akcji Bałtyckiej gdzie uczyli się oznaczać poszczególne gatunki ptaków, rozpoznawać ich płeć i wiek, a także oznaczać ptaki po głosach kontaktowych. Podczas wycieczki wzdłuż plaży w Mikoszewie do Ujścia Wisły obserwowano migrujące ptaki oraz foki, natomiast na wieży obserwacyjnej Drapolicz przeprowadzono stacjonarne obserwacje ptaków szponiastych.


Za nami pierwsze szkolenie w Szamocinie

W dniach 24-26 października 2015 r. w Szamocinie w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 odbyły się bezpłatne, praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne i ogólnoprzyrodnicze. Uczestnicy zapoznawali się z bogactwem przyrodniczym obszaru Natura 2000 „Dolina Noteci i Nadnoteckie Łęgi”. Szkolenia zorganizowane zostały przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczestnicy warsztatów wraz z prowadzącym warsztaty, ornitologiem dr. Romualdem Mikuskiem zajmowali się obserwacją ptaków szponiastych oraz bobrów. Atrakcję stanowiło także obrączkowanie ptaków schwytanych wcześniej w sieci ornitologiczne, oraz nauka rozpoznawania poszczególnych gatunków z uwzględnieniem ich wieku i płci. Uczestnicy wyruszyli także na obserwacje terenowe do parku w poszukiwaniu sów oraz obserwacje ptaków lokalnych i przelotnych nad Notecią i stawami Antoniny.

 


Bezpłatne warsztaty w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 na obszarze Puszcza Knyszyńska dobiegły końca

W dniach 24-25 października oraz 14-15 listopada 2015 r. w Czarnej Wsi Kościelnej, w gospodarstwie agroturystycznym „Ptasie Radio” odbyły się bezpłatne zajęcia warsztatowe dla obszaru naturowego Puszcza Knyszyńska w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej Natura 2000. Zajęcia prowadzone były w dwóch blokach tematycznych: „Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000” oraz „Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji  ekologicznej”. Zajęcia prowadził pan Łukasz Łagożny.

Tematem pierwszego bloku zajęć były gospodarstwa agroturystyczne, atrakcje, które można w nich spotkać, a także metody aktywizacji turystów związane ze zwiedzaniem obszaru. Pokazano przykłady aktywnego wypoczynku, wraz z szkoleniem poprawnego wykorzystywania narzędzi do tego służących (kijki trekkingowe).

Drugi blok warsztatowy poruszył treści związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi w turystyce – GPS, które można wykorzystać do gier terenowych (np. Geocaching). Zapoznano się także z walorami turystycznymi najbliższej okolicy, pokazano jaki wpływ ma agroturystyka na rozwój obszarów wiejskich. Przykładowe wykorzystanie potencjału terenów wiejskich uczestnicy mogli zobaczyć podczas dwóch wizyt studyjnych: pierwsza do  gospodarstwa „Ptasie Radio” w Czarnej Wsi Kościelnej, druga do gospodarstwa „Uroczysko Ruczaj” w miejscowości Karczmisko.

 


Praktyczne warsztaty przyrodnicze w Stegnie

Przypominamy, że w dniach 27-29 października br. w gospodarstwie agroturystycznym Janikowo w Stegnie odbędą się praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Poprowadzi je dr Romuald Mikusek, ornitolog.

Zobacz program

 


Praktyczne warsztaty przyrodnicze w Szamocinie

Przypominamy, że w dniach 24-26 października br. w gospodarstwie agroturystycznym Polna 6 w Szamocinie odbędą się praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Poprowadzi je dr Romuald Mikusek, ornitolog.

Zobacz program

 


Szkolenie "Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000" w Czarnej Wsi Kościelnej

Przypominamy, że w dniach 24-25 października br. w gospodarstwie agroturystycznym „Ptasie Radio” w Czarnej Wsi Kościelnej odbędzie się szkolenie pt. "Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000"  w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Rozpoczęcie zajęć – godz. 09.00.

Zobacz program

 


Wielopokoleniowe wycieczki przyrodnicze po Ostoi Drawskiej

W dniach 19–23 października 2015 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przeprowadziła pięć wielopokoleniowych wycieczek przyrodniczych po obszarze Natura 2000 „Ostoja Drawska”. Wycieczki te odbyły się w ramach projektu  pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wycieczki poprowadził ornitolog, dr Romuald Mikusek. W zajęciach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bornem Sulinowie, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeleniu, uczniowie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Bornem Sulinowo oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestnicy zapoznawali się z bogactwem przyrodniczym obszaru Ostoi Drawskiej przemierzając tereny rezerwatu „Jezioro Prosino”, gdzie obserwowali ptaki wodno-błotne, w tym rzadkie łabędzie czarnodziobe. Spacer ścieżką edukacyjną wzdłuż Jeziora Długiego, pozwolił podziwiać liczne gatunki ptaków wodnych oraz tych związanych związane z lasami liściastymi, m.in. dzięcioły czarne, dzięciołki i zimorodka, a także przyswajać wiedzę przekazywaną przez prowadzącego oraz zapoznawać się z informacjami umieszczonymi na tablicach informacyjnych. Kolejny cel wędrówki stanowiła wieża przeciwpożarowa na Wolej Górze, udostępniona dla zwiedzających dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Połczyn. Wieża położona jest na wysokości 43 metrów i roztacza się z niej przepiękny widok na tzw. „Szwajcarię Połczyńską”.


Ostatnie szkolenia w Pakoszówce już za nami!

W dniach 20-22 października 2015 r. w Pakoszówce, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przy współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA), przeprowadziła bezpłatne warsztaty w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA na temat budowania produktu i marki lokalnej. Podczas zajęć zaprezentowano metody uatrakcyjnienia miejsca, wykorzystania dziedzictwa w kierunku rozwoju regionu, tj. ekomuzeum, questing, marka lokalna, wykorzystując przy tym konkretne przykłady i doświadczenie zespołu MiLA we wdrażaniu tych metod w różnych miejscach Polski. Przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy z grupą, angażujących wszystkich uczestników: dyskusja moderowana, warsztaty, burza mózgów, grupa wypracowała konkretne oferty turystyczne/pobytowe w regionie uwzględniające zasoby przyrodnicze otoczenia Natury 2000.

 


Dobiegła końca rekrutacja na szkolenia w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 dla obszaru Puszcza Knyszyńska.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 16 października zakończyliśmy rekrutację na bezpłatne warsztaty w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska. Dziękujemy wszystkim za nadesłane zgłoszenia. Osoby zakwalifikowane do Szkoły zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie bądź mailowo.

 


Za nami praktyczne warsztaty przyrodnicze w Uhrusku

W dniach 16-18 października 2015 r. w Uhrusku, w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 odbyły się praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne i ogólnoprzyrodnicze dla studentów  zainteresowanych ochroną przyrody i edukacją ekologiczną w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu, Dolina Środkowego Bugu. Zajęcia poprowadził dr Grzegorz Grzywaczewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Pierwszy dzień zajęć rozpoczął się od warsztatów ogólnoprzyrodniczych w Dolinie Bugu, a dotyczyły one różnorodności gatunkowej i ukształtowania fizjograficznego tego obszaru. Podczas zajęć terenowych zapoznano się z ukształtowaniem fizjograficznym, a następowanie obserwowano i oznaczano napotkane gatunki roślin i zwierząt, m.in.: szakłak pospolity, kalina koralowa, głóg dwuszyjkowy, bóbr, sarna, czapla biała, czapla siwa, myszołów. Poza tym, odbyła się wycieczka do największego drzewa w regionie Pomnika Przyrody „Dąb Bolko” w Honiszowie. W drugim dniu odbyły się warsztaty ornitologiczne. Prowadzono obserwacje ptaków zimujących i wędrownych związanych z krajobrazem rolniczym, łąkami i pastwiskami, lasami, na zbiornikach i ciekach wodnych. Obserwowano między innymi, takie gatunki jak: czapla biała, czapla siwa, sikora uboga, kwiczoł, myszołów, bogatka, wróbel, mazurek, sroka, łabędź niemy, sójka, potrzeszcz. W nocy odbyły się zajęcia terenowe w Lasach Nadleśnictwa Sobibór. Podczas zajęć odzywał się głosem godowym puszczyk. Poza tym, słyszano głosy migrujących droździków. W Poleskim Parku Narodowym, na ścieżce ornitologicznej „Perehod” obserwowano m.in. łyski, łabędzie nieme, gęgawy oraz srokosza. Poza tym, uczestnicy szkolenia odnaleźli wiszące na brzozie gniazdo remiza. W ostatnim dniu zajęć odbyły się warsztaty botaniczne, a zajęcia terenowe dotyczyły różnorodności florystycznej zbiorowisk kserotermicznych i  torfowiskowych. Podczas tych zajęć zapoznano także uczestników szkolenia, z metodą czynnej ochrony gatunków i siedlisk roślin polegającej na ekstensywnym wypasie owiec na obszarze Natura 2000 „Stawska Góra” oraz w Poleskim Parku Narodowym. Dodatkowo w Poleskim Parku Narodowym, uczestnicy szkolenia, pomagali w przeganianiu owiec pomiędzy pastwiskami.

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 jest częścią projektu „Natura 2000 Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Za nami drugie szkolenie w Uhrusku

W dniach 14-15 października 2015 r. w Uhrusku, w gospodarstwie agroturystycznym „Zagroda w Kobylicach” Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przeprowadziła w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 bezpłatne warsztaty dla studentów zainteresowanych ochroną przyrody i edukacją ekologiczną w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu, Dolina Środkowego Bugu. Szkolenia pt. „Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej” poprowadziła dr Justyna Gustaw z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy zapoznali się z pojęciem edukacji ekologicznej, celami oraz formami ekoedukacji. Dowiedzieli się w jaki sposób dostosować metody edukacji do wieku dzieci i osób dorosłych. Kolejne dwa tematy zajęć dotyczyły chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz gatunków inwazyjnych. Miały one na celu uświadomienie uczestnikom szkolenia dlaczego niektóre gatunki objęte są ochroną (z uwzględnieniem podziału na kategorie zagrożenia gatunków w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt), w jaki sposób należy je chronić, natomiast inne gatunki zwierząt i roślin należy eliminować ze środowiska naturalnego. Następną formą zajęć były warsztaty, na których uczestnicy opracowywali własne pomysły scenariuszy zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz osób dorosłych. Pomocne okazały się materiały dotyczące edukacji ekologicznej w postaci pakietów edukacyjnych „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”. Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w zajęciach, wymieniając się pomysłami i doświadczeniami.

Drugi dzień szkolenia rozpoczęły zagadnienia dotyczące przetwórstwa mleka oraz mięsa ekologicznego, jak również metody produkcji i właściwości odżywcze serów. Tematy miały na celu przybliżenie sposobów wykorzystania surowców ekologicznych oraz metod ich przetwarzania i wykorzystania tych umiejętności podczas edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych (np. warsztaty domowego wyrobu serów podpuszczkowych). Drugi dzień szkolenia zakończyły wizyty studyjne w dwóch gospodarstwach prowadzących edukację ekologiczną. Pierwsza odbyła się w miejscu pobytu uczestników szkolenia, gdzie gospodarze przygotowali poczęstunek z produkowanych przez siebie przetworów. Druga wizyta to odwiedziny w „Stajni Rajdowej Geronimo”, gdzie uczestnicy poznali zasady edukacji ekologicznej z udziałem zwierząt gospodarskich.

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 jest częścią projektu „Natura 2000 Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Za nami drugie szkolenie w Kluczach

W dniach 14-15 października 2015 r. w Urzędzie Gminy Klucze odbyły się bezpłatne warsztaty na temat produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych i dopłat rolnośrodowiskowych. Warsztaty odbyły się w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA, będącej częścią projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”. Poprowadziła je Pani Anna Jarzębska z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA). W szkoleniach wzięły udział osoby zainteresowane rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Pustynia Błędowska. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę z zakresu produktu lokalnego, budowania postaw aktywności lokalnej, dopłat rolnośrodowiskowych, sposobów organizacji przedsięwzięć oraz marketingu lokalnego. Zdobyta wiedza wykorzystana została do zaproponowania konkretnych form aktywności oraz rozwiązań przydatnych do budowania marki lokalnej.


Pierwsze szkolenie w Uhrusku dobiegło końca!

W dniach 12-13 października 2015 r. w Uhrusku, w gospodarstwie agroturystycznym „Zagroda w Kobylicach” odbyły się bezpłatne zajęcia w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Szkolenia pt. „Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000” poprowadził dr Wiktor Bojar z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W pierwszym dniu prowadzący omówił zagadnienia związane z rozwojem wsi na przestrzeni wieków oraz współczesne funkcje wsi i możliwości wykorzystania ich potencjału. Uczestnicy zajęć obejrzeli filmy promujące prowadzenie działalności gospodarczej nie kolidującej z ochroną przyrody na obszarach Natura 2000 oraz zapoznali się z metodami planowania takiej działalności. Drugi dzień warsztatów poświęcony był znaczeniu i roli obszarów Natura 2000 w życiu gospodarczym gminy oraz gospodarstwach agroturystycznych. Przeprowadzony został rekonesans terenowy polegający na zebraniu informacji o najbliższej okolicy a następnie na tej podstawie uczestnicy szkolenia uczestniczyli w zajęciach warsztatowych o możliwości rozwoju edukacji ekologicznej. W zajęciach uczestniczyło 15 osób.

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 jest częścią projektu „Natura 2000 Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zakończyły się warsztaty edukacyjne w Czarnej Wsi Kościelnej pt. „Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności”

W dniach 12-13 października 2015 r. w Czarnej Wsi Kościelnej, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przy współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA), przeprowadziła bezpłatne warsztaty promujące sieć Natura 2000 jako potencjał i szansę rozwoju lokalnej społeczności. Zajęcia wykazały mocne strony obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska, zaprezentowano atuty i wyróżniki tego regionu, które mogą okazać się cenne dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.

 


Zapraszamy do udziału w wycieczkach przyrodniczych po obszarach Natura 2000: Mierzeja Wiślana, Zatoka Pucka, Półwysep Helski.

Wymagania: chęć zapoznania się z walorami przyrodniczymi wybranych obszarów, dobry humor, kanapki, termos z herbatą i odzież dostosowana do warunków pogodowych, mile widziana lornetka.

Oferujemy: całodzienną, darmową wycieczkę z przewodnikiem-przyrodnikiem, obserwowanie przyrody, garść cennych informacji, fantastyczne gadżety projektowe.

Wycieczki zorganizowane odbędą się w terminach od 19.10 do 20.11.2015. Termin dostosujemy do możliwości uczestników. Preferowane grupy do 20 osób.

Miejsca spotkań:
Mierzeja Wiślana – Krynica Morska
Półwysep Helski – Hel
Zatoka Pucka  Rewa

Zachęcamy do udziału całe rodziny, wiek nie ma znaczenia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 887 333 555

 


Ostatnie trzydniowe szkolenie w Pakoszówce

Przypominamy, że w dniach 20-22 października br. w gospodarstwie agroturystycznym „U Pisarza” w Pakoszówce (woj. podkarpackie) odbędzie się ostatni moduł szkolenia dotyczący budowania produktu, marki lokalnej. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 Góry Słonne, Pogórze Przemyskie.

Warsztaty poprowadzi Pani Olga Gałek, Specjalista ds. produktu lokalnego i marki lokalnej z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA).

Zobacz program

 


Zakończyło się drugie szkolenie w Pakoszówce

W dniach 2-3 października 2015 r. w Pakoszówce, w gospodarstwie agroturystycznym "U Pisarza" odbyły się bezpłatne warsztaty na temat produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych i dopłat rolnośrodowiskowych, organizowane przez Fundacje Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przy współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA. Podczas II moduł spotkań, prowadzonego przez panią Annę Jarzębską (MiLA), uczestnicy dowiedzieli się jak w efektywny sposób wykorzystać potencjał Gór Słonnych do budowania pozycji firmy na rynku oraz zajmowali się obmyślaniem konkretnych form aktywności lokalnej.

 


Szkolenie "Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000" w Uhrusku

W dniach 12-13 października br. w Uhrusku, w gospodarstwie „Zagroda w Kobylicach” odbędzie się szkolenie pt. "Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000" w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Poprowadzi je dr Wiktor Bojar z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Rozpoczęcie zajęć – godz. 09.00.

Zobacz program

 


Szkolenie "Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności" w Uhrusku

W dniach 12-13 października br. w Czarnej Wsi Kościelnej, w gospodarstwie agroturystycznym "Ptasie Radio" odbędzie się szkolenie pt. "Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności" w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA. Poprowadzi je Pani Barbara Kazior, Prezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) z Krakowa. Przypominamy uczestnikom, iż zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00.

Zobacz program

 


Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej w Stegnie - nowe terminy szkoleń!

Informujemy, iż praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze odbędą się w dniach 27-29 października br. Poprowadzi je dr. Romuald Mikusek, ornitolog. Z kolei szkolenia "Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej" odbędą się w dniach 14-15 listopada br. Zajęcia poprowadzi Jakub Pełka, trener Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Szkolenia odbędą się w gospodarstwie agroturystycznym "Janikowo" (Stegna, ul. Gdańska 18E). Fundacja zapewnia usługę cateringową (obiad i serwis kawowy), nocleg, materiały szkoleniowe m.in. pakiet edukacyjny Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja, oraz gadżety promocyjne (koszulki, torby lub workoplecaki ekologiczne).

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 12 631 57 31 lub 691 925 100.

 


Zaczynamy rekrutację na bezpłatne szkolenia dotyczące edukacji ekologicznej dla obszaru Puszczy Knyszyńskiej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody i edukacją ekologiczną na bezpłatne warsztaty w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. W szczególności zapraszamy nauczycieli, edukatorów, studentów oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych z gmin: Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Jasionówka, Knyszyn, Janów, Korycin, Krynki, Sokółka, Szudziałowo i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska.

Celem Szkoły jest zdobycie konkretnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu: funkcjonowania przestrzeni wiejskich, pozyskania wiadomości na temat sieci Natura 2000 oraz sposobów przekazania tej wiedzy dzieciom i młodzieży, ukazania pomysłów na wykorzystanie potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze (turystyka, zagrody edukacyjne, ośrodki agroturystyczne), zaprezentowania pomysłów zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu: edukacji przyrodniczej, kulinariów na bazie produktów wiejskich oraz kreatywnych zajęć plastycznych.

W ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 odbędą się trzy kilkudniowe spotkania w następujących terminach:

24-25.10.2015 r. - Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000 Zobacz program
06-08.11.2015 r. - Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze Zobacz program
14-15.11.2015 r. - Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej Zobacz program

Pierwsze spotkanie odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym "Ptasie Radio" (16-020 Czarna Wieś Kościelna,  ul. Wierzbowa 5). Fundacja zapewnia usługę cateringową (obiad i serwis kawowy), nocleg, materiały szkoleniowe m.in. pakiet edukacyjny Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja, oraz gadżety promocyjne (koszulki, torby lub workoplecaki ekologiczne). Osoby, które wezmą udział we wszystkich trzech spotkaniach otrzymają Certyfikat Ukończenia Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Po zakończeniu Szkoły organizacja/przedsiębiorstwo/rolnik otrzyma zaświadczenie o otrzymanej pomocy de mini mis w postaci szkoleń.

W celu zgłoszenia udziału w Szkole należy przesłać do 16 października 2015 r. formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Szczegóły dotyczące organizowanych przez nas szkoleń dostępne są w zakładce „Weź udział w Szkole”.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Szkole Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 12 631 57 31 lub 691 925 100.

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”, a ich realizatorem jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

 


Uwaga! Zmiana terminów szkoleń w Stegnie

Informujemy, iż ze względów logistycznych uległ zmianie termin II modułu szkoleń w Stegnie pt. "Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej" w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000. O nowym terminie poinformujemy Państwa wkrótce.

 


Pierwsze szkolenie w Stegnie dobiegło końca!

W dniach 29–30 września 2015 r. zostały przeprowadzone w Stegnie w woj. pomorskie w rejonie obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana warsztaty w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000, będącej częścią projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”. Warsztaty poprowadził Krzysztof Kus - Dyrektor Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Tematyka zajęć związana była z nowymi funkcjami przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000. Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kształtowaniem się wyglądu wsi na przestrzeni wieków oraz jej współczesnymi funkcjami i możliwościami rozwoju. Głównych ich celem było wskazanie szans jakie daje wykorzystanie potencjału przyrodniczego obszarów wiejskich. Następnie prowadzący przedstawił zasady tworzenia i funkcjonowania obszarów Natura 2000 w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski i obszarów najbliżej położonych miejsca szkolenia. Na koniec dnia zaaranżowano wspólną dyskusję na temat rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o walory przyrodnicze okolicy. W czasie wolnym wspólnie z uczestnikami złożono wizytę w obozie obrączkarskim na Mierzei Wiślanej. Drugi dzień miał charakter bardziej warsztatowy, związany był z prezentacją pakietu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” oraz technik prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej na terenie gospodarstwa wiejskiego. Po krótkim wstępie merytorycznym zaprezentowano kilkanaście rodzajów ćwiczeń, gier i zabaw odpowiednich dla różnych grup wiekowych odbiorców. Przedstawiono zasady konstruowania zajęć ekologicznych i wykorzystania odpowiednich narzędzi do przekazywania wiedzy o ekologii i środowisku.

 

 


Za nami pierwsze szkolenie w Pakoszówce

W dniach 24-25 września 2015 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przeprowadziła pierwszy moduł bezpłatnych warsztatów pt. "Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności"  w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Góry Słonne. Szkolenia odbyły się w Pakoszówce, w Gospodarstwie Agroturystycznym "U Pisarza". Uczestnicy w aktywny sposób włączyli się do udziału w zajęciach oraz zapoznali się z szansami rozwoju, które oferuje lokalny potencjał przyrodniczy.

 

 


Nowa przestrzeń wiejska - koniecznie przeczytaj!

Jeśli interesują cię zmiany zachodzące na polskiej wsi w przeciągu ostatnich 50 lat koniecznie zapoznaj się z artykułem pt. "Nowa przestrzeń wiejska" dostępnym na stronie www.natura.2000.fwie.pl.

Życzymy miłej lektury!


Wirtualne ścieżki przyrodnicze – innowacyjna edukacja

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wirtualnymi ścieżkami przyrodniczymi, opracowanymi w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”. Korzystając ze ścieżek w szybki sposób przeniesiesz się w świat przyrody prezentowanego obszaru Natura 2000. Z łatwością będziesz mógł podziwiać widoki danego obszaru a dzięki załączonym zdjęciom poznasz cenne gatunki roślin i zwierząt.

Panoramy skonstruowane są w taki sposób, że można podziwiać przyrodę obracając się 360 stopni w poziomie i 180 stopni w pionie oraz korzystać z możliwości przybliżenia i oddalenia. W trakcie zwiedzania w tle słyszymy głosy natury pasujące do danego miejsca. Dodatkowo każda ze ścieżek zawiera opisy fauny i flory oraz procesów ekologicznych i walorów przyrodniczych.

Zapraszamy!

   

 


Wycieczka przyrodnicza - Babia Góra

W dniu 25 września 2015 r. na terenie obszaru Natura 2000 "Babia Góra" odbyła się wycieczka przyrodnicza w ramach projektu  pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, a dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wycieczkę grupy młodzieży po babiogórskich szlakach poprowadził Pan Michał Hudyka. Trasa przebiegała po południowych stokach masywu Babiej Góry przez Knieję Czatożańską do Zawoi Markowej. Uczestnicząca w wyprawie młodzież z zaciekawieniem słuchała o życiu mieszkańców lasu. W trakcie wycieczki natrafiano na tropy największego mieszkańca tych okolic, czyli niedźwiedzia. Znalezisko to przyprawiło wielu uczestników o gęsią skórkę, bo kto wie co czai się w spowitych mgłą lasach. Niesprzyjająca aura nie zniechęciła jednak młodzieży do żywej dyskusji na takie tematy jak funkcje lasów, cechy ekosystemu leśnego oraz utrzymania szlaków i infrastruktury turystycznej na obszarach ochronnych. Na Markowych Szczawinach uczestnicy mieli okazję pozwiedzać Muzeum Turystki Górskiej, w którym znajdują się eksponaty przedstawiające historię ruchu turystycznego na Babiej Górze. Na podsumowanie trudów wycieczki uczestnicy rozpalili ognisko w wiacie Babiogórskiego Parku Narodowego na Polanie Odkrywców.

 


Wycieczka przyrodnicza - Torfowiska Orawsko-Nowotarskie

W dniu 25 września 2015 r. odbyła się wycieczka przyrodnicza na terenie Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Wycieczkę zorganizowała Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnikiem była Pani Katarzyna Fujak, która wraz z grupą uczestników w różnym wieku, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych odkrywała piękno torfowisk i łąk orawskich. Punktem startowym wycieczki był  Punkt Informacji Turystycznej w Zawoi, skąd wyruszono busem w stronę przełęczy Krowiarki i dalej w kierunku Kotliny Orawsko – Nowotarskiej. Pieszą cześć wycieczki rozpoczęto przy bacówce „Baligówka”. Uczestnicy udali się na teren torfowisk, gdzie podziwiano mchy i torfowce zarastające puścizny. Później wycieczka przeszła na tereny porośnięte łąkami. Deszcz skutecznie utrudnił wędrowcom odkrycie wielu ciekawych elementów torfowisk i łąk, jednak to nie zniechęciło wędrujących do dalszej wyprawy. W czasie jej trwania uczestnicy żywo dyskutowali na różne tematy począwszy od właściwego zagospodarowania turystycznego terenów otwartych dla zwiedzających po zrównoważone gospodarowanie łąkami i torfowiskami. Na koniec wycieczki uczestnicy zostali nagrodzeni za wytrwałość i mogli podziwiać stado pasących się owiec. To ostatni moment na zaobserwowanie tradycji wypasu na łąkach przed jesiennym redykiem w dniu św. Michała.

 


Dobiegła końca rekrutacja na szkolenia w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 dla obszaru Dolina Noteci.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy już rekrutację na bezpłatne warsztaty w ramach  Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 Dolina Noteci, Nadnoteckie Łęgi. W związku z dużym zainteresowaniem tematyką zajęć z dniem 30 września zebraliśmy grupę uczestników, którzy dopełnili wszystkich wymogów formalnych stawianych przez naszą Fundację. Równocześnie informujemy, że wkrótce rozpoczynamy rekrutację uczestników na warsztaty dla obszaru Puszcza Knyszyńska. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

 


Bezpłatne warsztaty dla zainteresowanych rozwojem swojego regionu w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 "Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana", „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”. Zapraszamy!

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA, będącej częścią projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warsztaty adresowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, studentów i absolwentów wyższych uczelni oraz osób prywatnych – twórców, rękodzielników, nauczycieli, edukatorów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, rolników w szczególności z gmin: Nowy Dwór Gdański, Sztutowo, Krynica Morska, Frombork, Elbląg, Tolkimicko, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Braniewo, Hel, Jastarnia, Puck, Władysławowo, Kosakowo i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000: Mierzeja Wiślana, Zatoka Pucka, Półwysep Helski.

Celem Szkoły Rozwoju EKOMARKA jest zdobycie konkretnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu: odkrywania wartości miejsca, potencjału jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, określania wizji i kierunków rozwoju konkretnego obszaru Natura 2000, metod i narzędzi dotyczących odkrywania i prezentacji regionu, budowania współpracy lokalnej tj. questing, ekomuzeum, produkt lokalny, marka lokalna czy wykorzystania potencjału regionu w celach edukacyjnych, zarobkowych lub/i społecznych.
 
W ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA odbędą się trzy kilkudniowe spotkania w następujących terminach:

27-28.11.2015 r.  - Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności Zobacz program
29-30.11.2015 r.  - Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych Zobacz program
01-03.12.2015 r.  - Budowanie ekomarki/produktu/marki lokalnej Zobacz program

Warunkiem uzyskania certyfikatu  ukończenia Szkoły jest udział w trzech spotkaniach. Pierwsze spotkanie odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym "Janikowo" (Stegna, ul. Gdańska 18E). Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe m.in. pakiet edukacyjny Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja, gadżety promocyjne (koszulki, torby lub workoplecaki ekologiczne), obiad oraz serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby także nocleg.
W celu zgłoszenia udziału w Szkole Rozwoju EKOMARKA  należy przesłać do 30 października 2015 r.  formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Szczegóły dotyczące organizowanych przez nas szkoleń dostępne są w zakładce „Weź udział w Szkole”. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 12 631 57 31 lub 691 925 100.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 


Bezpłatne warsztaty pt. "Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000" w Stegnie!

Przypominamy, że w dniach 29-30 października 2015 r. w gospodarstwie agroturystycznym "Janikowo" w Stegnie odbędą się bezpłatne warsztaty pt. "Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000" w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000, będącej częścią projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”.

Warsztaty poprowadzi: Krzysztof Kus, Trener edukacji ekologicznej, Dyrektor FWIE

 

Program szkolenia

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000

„Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000”

 29 września (wtorek)

  9.30 – 10.00 – Powitanie uczestników, przedstawienie programu spotkań, zajęcia integracyjne
10:00 – 10.30 – Układ przestrzenny wsi, jej architektura i funkcje na przestrzeni wieków – prezentacja multimedialna
10.30 – 10.45 – Przerwa
10.15 – 11.15 – Współczesne funkcje wsi i możliwości wykorzystania ich potencjału
11.15 – 11.30 – Przerwa
11.30 – 13.00 – Europejska Sieć Natura 2000 – wprowadzenie do tematu
13.00 – 13.30 – Obiad
13.30 – 15.00 – Natura 2000, a szanse rozwoju obszarów wiejskich
15.00 – 15.15 – Przerwa
15.15 – 16.15 – Dyskusja na temat możliwości rozwoju obszarów wiejskich w oparciu walory  przyrodnicze


30 września (środa)

  9.00 – 10.00 – Edukacja ekologiczna w gospodarstwie – prezentacja wprowadzająca
10.00 – 10.15 – Przerwa
10.15 – 11.30 – Zagroda edukacyjna przykładem zagospodarowania potencjału wsi
11.30 – 11.45 – Przerwa
11.45 – 12.30 – Prezentacja pakietu edukacyjnego „Natura 2000 Pozytywna Inspiracja”
12.30 – 13.10 – Obiad
13.10 – 14.30 – Praktyczne wykorzystanie w edukacji ekologicznej pakietu „Natura 2000 –  Pozytywna Inspiracja”
14.30 – 14.45 – Przerwa
14.45 – 16.00 – Przykłady scenariuszy zajęć edukacyjnych związanych z Naturą 2000

 


Trwają zapisy na warsztaty dotyczące edukacji ekologicznej na obszarach Natura 2000 „Dolina Noteci” i „Nadnoteckie Łęgi”. Zapraszamy!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody i edukacją ekologiczną na bezpłatne warsztaty w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. W szczególności zapraszamy nauczycieli, edukatorów, studentów oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych z gmin:  Białe Błota, Sicienko, Kcynia, Nakło nad Notecią, Sadki, Bydgoszcz, Wyrzysk, Gołańcz, Chodzież, Szamocin, Czarnków, Lubasz, Ujście, Miasteczko Krajeńskie, Kaczory, Białośliwie, Wieleń, Trzcianka i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 Dolina Noteci, Nadnoteckie Łęgi.

Celem Szkoły jest zdobycie konkretnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu: funkcjonowania przestrzeni wiejskich, pozyskania wiadomości na temat sieci Natura 2000 oraz sposobów przekazania tej wiedzy dzieciom i młodzieży, ukazania pomysłów na wykorzystanie potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze (turystyka, zagrody edukacyjne, ośrodki agroturystyczne), zaprezentowania pomysłów zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu: edukacji przyrodniczej, kulinariów na bazie produktów wiejskich oraz kreatywnych zajęć plastycznych.

W ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 odbędą się trzy kilkudniowe spotkania w następujących terminach:

24-26.10.2015 r.Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze Zobacz program
05-06.11.2015 r. - Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000 Zobacz program
07-08.11.2015 r. - Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej Zobacz program

Pierwsze spotkanie odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym Polna 6 (ul. Polna 6, 64-820 Szamocin). Fundacja zapewnia usługę cateringową (obiad i serwis kawowy), nocleg, materiały szkoleniowe m.in. pakiet edukacyjny Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja, oraz gadżety promocyjne (koszulki, torby lub workoplecaki ekologiczne). Osoby, które wezmą udział we wszystkich trzech spotkaniach otrzymają Certyfikat Ukończenia Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Po zakończeniu Szkoły organizacja/przedsiębiorstwo/rolnik otrzyma zaświadczenie o otrzymanej pomocy de mini mis w postaci szkoleń.

Zgłoszenia na warsztaty należy przesłać do 12 października 2015 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Szczegóły dotyczące organizowanych przez nas szkoleń dostępne są w zakładce „Weź udział w Szkole”. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Szkole Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 12 631 57 31 lub 691 925 100.
Liczba miejsc jest ograniczona. ZAPRASZAMY!

 


Ostatnie szkolenia w Lisznej już za nami!

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) przeprowadziła cykl bezpłatnych warsztatów w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA dla obszaru Zachodniowołyńska Dolina Bugu i Dolina Środkowego Bugu, objętego projektem „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkolenia złożone z trzech modułów tematycznych odbyły się w Lisznej, w gospodarstwie agroturystycznym „Zastronek” w terminach 26-27.06.2015 - Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności 09-10.07.2015 - Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych 17-19.09.2015 - Budowanie ekomarki, produktu, marki lokalnej. Szkolenia skierowane były do wszystkich zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu, Dolina Środkowego Bugu. W trakcie spotkań zaprezentowano metody uatrakcyjnienia miejsca, wykorzystania dziedzictwa w kierunku rozwoju regionu, tj. ekomuzeum, questing, marka lokalna, wykorzystując przy tym konkretne przykłady i doświadczenie zespołu MiLA we wdrażaniu tych metod w różnych miejscach Polski. Przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy z grupą, angażujących wszystkich uczestników: dyskusja moderowana, warsztaty, burza mózgów, grupa wypracowała konkretne oferty turystyczne/pobytowe w regionie uwzględniające zasoby przyrodnicze otoczenia Natury 2000.

 


Wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 "Babia Góra"

W dniu 11 września 2015 r. odbyła się wycieczka przyrodnicza na obszarze Natura 2000 „Babia Góra”. Wycieczkę zorganizowała Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyprawę poprowadził Pan Michał Hudyka a trasa przebiegała od Punktu Informacji Turystycznej w Zawoi do przysiółka Czatoża. Cel wycieczki czyli zdobycie wiedzy przyrodniczej, zrozumienie konieczności ochrony przyrody oraz integracja różnych grup wiekowych został zrealizowany. W trakcie wywiązała się dyskusja na temat: „Czy warto kultywować dawne tradycje i pamiętać o powiązaniach człowieka z przyrodą?”. Młodzież i dzieci z ciekawością słuchali opowiadań starszych uczestników o tym, jak zmieniało się życie w sąsiedztwo Babie Góry. Uczestnicy obserwowali piętra roślinne Babiej Góry oraz zmiany jakie zaszły w środowisku rolniczym pogórza. Z racji tego, że wycieczka organizowana była w porze popołudniowej, biorący udział mieli okazję podziwiać przyrodę o zmierzchu. Po zapadnięciu zmroku nasłuchiwano odgłosów jeleni i sów oraz zachwycano się zmianami jakie zachodzą w lesie i na łąkach. Uczestnicy mieli także okazję nauczyć się jak naśladować odgłosy sów. Jednak te okazały się mało rozmowne, za wyjątkiem puszczyka uralskiego, który odpowiadał na nawoływania wieczornych wędrowców.

 


Niebawem rozpocznie się cykl szkoleń organizowanych w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 "Dolina Środkowego Bugu". 

Do udziału w bezpłatnych szkoleniach zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. W szczególności zapraszamy nauczycieli, edukatorów, studentów oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych z gmin: Dołhobyczów, Hrubieszów, Mircze, Kodeń, Sławatycze, Terespol, Dorohusk, Dubienka, Ruda-Huta, Horodło, Włodawa, Hanna i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu, Dolina Środkowego Bugu.

Celem Szkoły jest zdobycie konkretnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu: funkcjonowania przestrzeni wiejskich, pozyskania wiadomości na temat sieci Natura 2000 oraz sposobów przekazania tej wiedzy dzieciom i młodzieży, ukazania pomysłów na wykorzystanie potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze (turystyka, zagrody edukacyjne, ośrodki agroturystyczne), zaprezentowania pomysłów zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu: edukacji przyrodniczej, kulinariów na bazie produktów wiejskich oraz kreatywnych zajęć plastycznych.

W ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 odbędą się trzy kilkudniowe spotkania w godzinach od 9:00 do 16:00 w następujących terminach:

12-13.10.2015 r. - Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000 Zobacz program
14-15.10.2015 r. - Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej Zobacz program
16-18.10.2015 r. - Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze

Szkolenia odbędą się w gospodarstwie „Zagroda w Kobylicach” (Uhrusk 78, 22-230 Wola Uhruska). Fundacja zapewnia usługę cateringową (obiad i serwis kawowy), nocleg, materiały szkoleniowe m.in. pakiet edukacyjny Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja, oraz gadżety promocyjne (koszulki, torby lub workoplecaki ekologiczne). Osoby, które wezmą udział we wszystkich trzech spotkaniach otrzymają Certyfikat Ukończenia Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Po zakończeniu Szkoły organizacja/przedsiębiorstwo/rolnik otrzyma zaświadczenie o otrzymanej pomocy de mini mis w postaci szkoleń.

Zgłoszenia na warsztaty należy przesłać do 28 września 2015 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Szczegóły dotyczące organizowanych przez nas szkoleń dostępne są w zakładce „Weź udział w Szkole”. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 12 631 57 31 lub 691 925 100.

Serdecznie zapraszamy!


Zapraszamy na wyprawę przyrodniczą po Babiej Górze

Zapraszamy na kolejną wielopokoleniową wycieczkę przyrodniczą po obszarze naturowym Babia Góra. Wyruszamy 11 września o godzinie 16-stej z Zawoi Wilcznej, spod Punktu Informacji Turystycznej. Miejsce to nie jest przypadkowe: informacja turystyczna pełni bardzo istotną rolę na terenach naturowych: osobom przyjezdnym wskazuje możliwości poznania obszaru w wielu aspektach, natomiast społeczności lokalnej przysparza klientów i odwiedzających. Sama nazwa „Wilczna” stanowi z kolei pewną obietnicę, którą mamy nadzieję, podczas wycieczki spełnimy. Nie obiecujemy, że zobaczymy wilki, ale że je usłyszymy jest bardzo prawdopodobne. Trasa wędrówki prowadzi przez fragment Górnej Zawoi, co pozwoli przeanalizować wpływ zaniechania uprawy ziemi na szatę roślinną. Leśny dukt poprowadzi o zmroku (potrzebne będą więc czołówki bądź latarki) do starodrzewi bukowych. Las z w pełni wykształconymi warstwami i następującymi po sobie wieloma pokoleniami drzew będzie tym razem tworzyć główną scenerię. Dzięki późnej porze będziemy mieć doskonałą okazje do podpatrywania życia nocnego lasu. Podczas naszej wycieczki okaże się, że nie tylko wzrok, ale i słuch przydaje się podczas poznawania i podziwiania świata babiogórskiej przyrody.

Wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza organizowana jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu "Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Bezpłatne warsztaty nt. promocji regionu, budowania marki lokalnej w Kluczach. Zapraszamy!

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) zaprasza do udziału w bezpłatnej Szkole Rozwoju EKOMARKA w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warsztaty odbędą się w Urzędzie Gminy Klucze przy ul. Partyzantów 1 w terminach:
23-24.09.2015 r.Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności  
14-15.10.2015 r. Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych  
04-06.11.2015 r. Budowanie ekomarki/produktu/marki lokalnej

Celem Szkoły Rozwoju EKOMARKA jest zdobycie konkretnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu: wykorzystania potencjału regionu w oparciu o lokalne bogactwo przyrodnicze i kulturowe do celów edukacyjnych, zarobkowych lub/i społecznych, użycia metod i narzędzi do prezentacji swego regionu, budowania współpracy lokalnej (np. questing, ekomuzeum, marka lokalna)  oraz budowania marki lokalnej.

Fundacja zapewnia usługę cateringową (obiad i serwis kawowy), nocleg, materiały szkoleniowe m.in. pakiet edukacyjny Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja, oraz gadżety promocyjne (koszulki, torby lub workoplecaki ekologiczne). Osoby, które wezmą udział we wszystkich trzech spotkaniach otrzymają Certyfikat Ukończenia Szkoły Rozwoju EKOMARKA. Po zakończeniu Szkoły organizacja/przedsiębiorstwo/rolnik otrzyma zaświadczenie o otrzymanej pomocy de mini mis w postaci szkoleń.

W celu zgłoszenia udziału w Szkole Rozwoju EKOMARKA należy przesłać do 15.09.2015 r. formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Szczegóły dotyczące organizowanych przez nas szkoleń dostępne są w zakładce „Weź udział w Szkole”. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 12 631 57 31 lub 691 925 100.

Kwalifikacja dokonywana będzie według regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Szkoły Rozwoju EKOMARKA. Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane telefonicznie lub mailowo.

 


Liszna – ostatni moduł szkolenia pt. "Naturalnie lokalna marka"

Przypominamy, że w dniach 17-19 września 2015 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Zastronek” w Lisznej (woj. lubelskie) odbędzie się ostatni moduł szkolenia dotyczący budowania marki lokalnej. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu, Dolina Środkowego Bugu.

Warsztaty prowadzi: Olga Gałek, Specjalista ds. produktu lokalnego i marki lokalnej, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA).

Program szkolenia

Szkoła Rozwoju EKOMARKA

„Budowanie ekomarki/produktu/marki lokalnej”

17 września (czwartek)

 9.00 -  9.15 – Wprowadzenie - prezentacja programu szkolenia
 9.15 - 10.00 – Marka to marka - wprowadzenie
10.00 - 10.30 – Wartości i filary marki (cz.1)
10.30 - 10.45 – Przerwa
10.45 - 11.30 – Wartości i filary marki (cz. 2)
11.30 - 13.15 – Wprowadzenie EKOMARKI – warsztat dot. budowania marki opartej na atrybutach miejsca
13.15 - 14.00 – Przerwa
14.00 - 15.15 – EKOMARKA na rynku – przykłady marek i certyfikatów ekologicznych, komunikacja pomiędzy kluczowymi użytkownikami, warsztat
15.00 - 16.30 – Natura 2000 – szanse i zagrożenia dla marki: przykłady, potencjalne zagrożenia
                      
18 września (piątek)

 9.00 -  9.45  – Marka lokalna narzędzie promocji regionu i produktów charakterystyka lokalnego znaku promocyjnego i marki lokalnej, sposoby działania
 9.45 - 10.30 – Kreowanie lokalnego znaku promocyjnego i marki lokalnej na obszarze Natura 2000 wprowadzenie do warsztatu, rodzaje działań, partnerzy wewnętrzni i zewnętrzni, korzyści społeczne, gospodarcze i publiczne

10.30 - 10.45 – Przerwa
10.45 - 13.00 – Wspólna marka - wspólny sukces wypracowanie wizji i wspólnych wartości marki, kluczowych działań, odbiorcy i ambasadorzy marki, komunikacja i symbolika
13.00 - 14.00 – Przerwa
14.00 - 15.30 – Komunikat marki lokalnej
15.30 - 16.30 – Korzyści z istnienia marki lokalnej oraz wspólnych działań promocyjnych na terenie Natura 2000

 

19 września (sobota)

 9.00 -  9.45  – Zarządzanie marką lokalną – organizacja zarządzająca, kluczowe zasady, uwarunkowania  formalno-prawne
 9.45 - 10.30 – Podział obowiązków i zysków pomiędzy użytkownikami marki
10.30 - 10.45 – Przerwa
10.45 - 13.00 – Plan wprowadzenia marki lokalnej - warsztaty
13.00 - 14.00 – Przerwa
14.00 - 16.00 – Produkt lub inicjatywa pod EKOMARKĄ - warsztaty
16.00 - 16.30 – Podsumowanie trzech dni szkolenia, wnioski

Więcej informacji w zakładce „Weź udział w Szkole” lub pod numerem  telefonu  12 631 57 31


Poszerz swoją wiedzę z zakresu budowania marki lokalnej – trwają zapisy na warsztaty w Czarnej Wsi Kościelnej!

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA, będącej częścią projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, studentów i absolwentów wyższych uczelni oraz osoby prywatne – twórców, rękodzielników, nauczycieli, edukatorów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, rolników w szczególności z gmin: Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Jasionówka, Knyszyn, Janów, Korycin, Krynki, Sokółka, Szudziałowo i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska.

Celem Szkoły Rozwoju EKOMARKA jest zdobycie konkretnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu:
•    odkrywania wartości miejsca, potencjału jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe;
•    określania wizji i kierunków rozwoju  konkretnego obszaru Natura2000;
•    metod i narzędzi dotyczących odkrywania i prezentacji regionu, budowania współpracy lokalnej
      tj. questing, ekomuzeum, produkt lokalny, marka lokalna;
•    wykorzystania potencjału regionu w celach edukacyjnych, zarobkowych lub/i społecznych;
•    budowania marki regionu (miejsca), marki lokalnej.

W ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA odbędą się trzy kilkudniowe spotkania w następujących terminach:
12-13.10.2015 r.  - Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności Zobacz program
03-04.11.2015 r.  - Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych Zobacz program
17-19.11.2015 r.  - Budowanie ekomarki/produktu/marki lokalnej Zobacz program

Warunkiem uzyskania certyfikatu  ukończenia Szkoły jest udział w trzech spotkaniach. Pierwsze spotkanie odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym "Ptasie Radio" (16-020 Czarna Wieś Kościelna, ul. Wierzbowa 5). Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, m.in. pakiet edukacyjny Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja, gadżety promocyjne (koszulki, torby lub workoplecaki ekologiczne), obiad oraz serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby także nocleg.

W celu zgłoszenia udziału w Szkole Rozwoju EKOMARKA  należy przesłać do 28.09.2015 r.  formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Szczegóły dotyczące organizowanych przez nas szkoleń dostępne są w zakładce „Weź udział w Szkole”. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 12 631 57 31 lub 691 925 100.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona!

Kwalifikacja dokonywana będzie według regulaminu rekrutacji i uczestnictwa Szkoły Rozwoju EKOMARKA. Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane telefonicznie lub mailowo.

 


Kolejne wycieczki przyrodnicze na teren obszaru Natura 2000 "Małe Pieniny"

W dniach 27 i 28  sierpnia 2015 r. odbyły się dwie wycieczki przyrodnicze na terenie obszaru Natura 2000 „Małe Pieniny” w ramach projektu pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa. Celem wycieczek było zdobycie wiedzy przyrodniczej i zrozumienie konieczności ochrony przyrody a także integracja różnych grup wiekowych. Trasa wycieczek zaczynała i kończyła się w Białej Wodzie, przebiegała czerwonym szlakiem wśród łąk, zaś trasa powrotna biegła wzdłuż potoku Biała Woda. Wieczorami w Wąwozie Homole, pod czujnym okiem prowadzącego młodzież wraz z dziećmi nasłuchiwała odgłosów sów.

 

 


Trwają zapisy na bezpłatne warsztaty w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Zapraszamy!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody i edukacją ekologiczną na bezpłatne warsztaty w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. W szczególności zapraszamy nauczycieli, edukatorów, studentów oraz właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych z gmin: Nowy Dwór Gdański, Sztutowo, Krynica Morska, Frombork, Elbląg, Tolkmicko, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Braniewo, Hel, Jastarnia, Puck, Władysławowo, Kosakowo i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 Mierzeja Wiślana, Zatoka Pucka i Półwysep Helski.

Celem Szkoły jest zdobycie konkretnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu: funkcjonowania przestrzeni wiejskich, pozyskania wiadomości na temat sieci Natura 2000 oraz sposobów przekazania tej wiedzy dzieciom i młodzieży, ukazania pomysłów na wykorzystanie potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze (turystyka, zagrody edukacyjne, ośrodki agroturystyczne), zaprezentowania pomysłów zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu: edukacji przyrodniczej, kulinariów na bazie produktów wiejskich oraz kreatywnych zajęć plastycznych.

W ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 odbędą się trzy kilkudniowe spotkania w godzinach od 9:00 do 16:15 w następujących terminach:

29-30.09.2015 r.  - Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000. Zobacz program

27-29.10.2015 r.  - Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze.

14-15.11.2015 r. - Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym "Janikowo" (Stegna, ul. Gdańska 18E). Fundacja zapewnia usługę cateringową (obiad i serwis kawowy), nocleg, materiały szkoleniowe m.in. pakiet edukacyjny Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja, oraz gadżety promocyjne (koszulki, torby lub workoplecaki ekologiczne). Osoby, które wezmą udział we wszystkich trzech spotkaniach otrzymają Certyfikat Ukończenia Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Po zakończeniu Szkoły organizacja/przedsiębiorstwo/rolnik otrzyma zaświadczenie o otrzymanej pomocy de mini mis w postaci szkoleń.

Zgłoszenia na warsztaty należy przesłać do 11 września 2015 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Szczegóły dotyczące organizowanych przez nas szkoleń dostępne są w zakładce „Weź udział w Szkole”. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Szkole Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 12 631 57 31 lub 691 925 100.

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. ZAPRASZAMY!

 


„Małe Pieniny” – podsumowanie wycieczek przyrodniczych

W dniach 12, 13 i 14 sierpnia 2015 r. odbyły się wycieczki przyrodnicze na terenie obszaru Natura 2000 „Małe Pieniny”. Wycieczki zorganizowała Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem wycieczek było zdobycie wiedzy przyrodniczej i zrozumienie konieczności ochrony przyrody a także integracja różnych grup wiekowych. W czasie spotkań uczestnicy mieli okazję zarazić się pasją obserwacji przyrody oraz odkryć fenomeny przyrody najbliższych okolic. W wycieczkach brały udział dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat. Miejscem spotkań uczestników była Biała Woda, gdzie wyprawa miały swój koniec i początek. Każdego dnia wycieczka wyruszała z Białej Wody czerwonym szlakiem wśród łąk. Do miejsca startowego uczestnicy wracali leśnymi i polnymi drogami przebiegającymi z dala od szlaków turystycznych. Wieczorami w Wąwozie Homole, pod czujnym okiem prowadzącego młodzież wraz z dziećmi nasłuchiwała odgłosów sów.

 

 


Wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 "Babia Góra".

Dnia 9 sierpnia 2015 r. odbyła się wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 „Babia Góra” w ramach projektu pn. „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W wycieczce wzięło udział 20 osób w różnym wieku, grupa składała się z 7 rodzin, pochodzących z obszaru naturowego Zawoi. Uczestnicy mogli podziwiać urokliwe lasy regla dolnego Królowej Beskidów – Babiej Góry, podczas wspinaczki na wzniesienie. Trasa wycieczki wiodła przez Markowe Rówienki do przysiółka Czatoża, co było doskonałą okazją do podziwiania panoramy Diablaka, a także zaobserwowanie wpływu człowieka i postępującego osadnictwa na przyrodę. Następnie grupa udała się do Grubej Jodły – pozostałości po jednym z najpokaźniejszych okazów tego gatunku drzewa. Była to świetna okazja do zabawy z mierzeniem obwodu pnia, a także przyjrzenia się z bliska pniom i przeanalizowanie wzoru rysunku na korze. W trakcie wędrówki przez cztożańskie lasy bukowe uczestnicy mieli także okazję podziwiać bogactwo runa leśnego, jak też zielone korony drzew, w których kryło się wielu przedstawicieli babiogórskiej fauny.
Markowe Szczawiny i schronisko turystyczne były miejscem dłuższego odpoczynku i dyskusji na temat możliwości udostępniania tak cennych przyrodniczo obszarów jak Babia Góra. Na Średnim Borze była okazja do schłodzenia się w wartkim nurcie babiogórskiego potoku i przypomnienia najmłodszym, że las to także miejsce pracy – kiedyś drwali i zbieraczy runa leśnego, dziś – leśniczych i przyrodników. Wycieczkę udało się zakończyć niemal równocześnie z pierwszymi kroplami deszczu, zwiastującymi letnią burzę.

 


Pakiet edukacyjny "Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja"

W ramach realizacji projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” powstał pakiet edukacyjny stanowiący unikalne narzędzie dydaktyczne znajdujące zastosowanie w edukowaniu ekologicznym dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych a także dorosłych. Pakiet przygotowany został z największą starannością, aby w jak najlepszy i najbardziej efektywny sposób pomagał promować agroturystykę oraz ukazywał możliwości płynące z obszarów Natura 2000. W skład pakietu wchodzą gry edukacyjne, komiksy, plansze edukacyjne oraz płyta DVD pozwalające połączyć naukę z zabawą i rozwijaniem kreatywności.
Zachęcamy do zapoznania się z multimedialną wersją pakietu edukacyjnego „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”: www.natura2000.fwie.pl/kids.php

 

 


Zakończyły się warsztaty w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej w Szczycienku

W dniach od 3 do 9 sierpnia 2015 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przeprowadziła w Szczycienku, w Gospodarstwie Agroturystycznym „UL” serię bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla zainteresowanych ochroną przyrody, edukacją ekologiczną i rozwojem swojego regionu w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska. Ogółem uczestniczyło w nich 15 osób. Szkolenia zrealizowano w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 będącej częścią projektu pn. „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tematyka dwóch pierwszych dni zajęć związana była z nowymi funkcjami przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000. Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kształtowaniem się wyglądu wsi na przestrzeni wieków oraz jej współczesnymi funkcjami i możliwościami rozwoju. Głównych ich celem było wskazanie szans jakie daje wykorzystanie potencjału przyrodniczego obszarów wiejskich. W części warsztatowej analizowali najbliższe otoczenie gospodarstwa „UL” pod kątem występujących atutów mogących być wykorzystanymi dla zwiększenia oferty turystycznej gospodarstwa. Wieczorem nastąpiło wspólne podsumowanie zebranych informacji i wskazanie najmocniejszych punktów mogących wpłynąć na atrakcyjność agroturystyki. Drugi dzień poświęcony był zagadnieniom związanym z europejską siecią Natura 2000, jej wpływem na ochronę przyrody i funkcjonowanie lokalnych społeczności wiejskich. Zaprezentowano pakiet edukacyjny o Naturze 2000, mogący zostać wykorzystany do edukowania najmłodszych w gospodarstwach agroturystycznych. Kolejne dwa dni dotyczyły metodyki prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego. Po krótkim wstępie merytorycznym zaprezentowano kilkanaście rodzajów ćwiczeń, gier i zabaw odpowiednich dla różnych grup wiekowych odbiorców. Przedstawiono zasady konstruowania zajęć ekologicznych i wykorzystania odpowiednich narzędzi do przekazywania wiedzy o ekologii i środowisku. Na zakończenie zajęć odbyto wizyty studyjne w gospodarstwie „Siedem ogrodów” w Łowiczu Wałeckim oraz zwiedzono goszczące uczestników gospodarstwo „Ul”. Ostatnie trzy dni warsztatów poświęcone były zajęciom przyrodniczym. Składały się one z prelekcji oraz wyjść terenowych. Uczestnicy mogli poznać zasady prowadzenia obserwacji ptaków, brali udział w zajęciach dendrologicznych i botanicznych w najbliższej okolicy agroturystyki. Zaprezentowano klucze do oznaczania roślin i zwierząt, które mogą okazać się przydatne podczas realizacji zajęć.

Całość warsztatów upłynęła w miłej atmosferze sprzyjającej wzajemnym dyskusjom i dzieleniu się doświadczeniami przez uczestników związanymi z edukacją ekologiczną oraz obcowaniem z przyrodą.

 


Podsumowanie Szkoły Rozwoju EKOMARKA w Pieninach

W dniach od 28 lipca do 3 sierpnia 2015 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) przeprowadziła serię bezpłatnych warsztatów edukacyjnych dla zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Pieniny. Szkolenia przeprowadzono w Domu Wczasowym "Centrum Pieniny" w Maniowach w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA będącej częścią projektu pn. „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Zajęcia złożone z trzech modułów tematycznych odbyły się w terminach 28-29.07.2015 - Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności, 30-31.07.2015 - Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych, 01-03.08.2015 - Budowanie ekomarki, produktu, marki lokalnej. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Niepołomic i Wieliczki.

Celem Szkoły Rozwoju EKOMARKA było zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu: wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych jako wyróżników marki, ukazanie współpracy jako klucz do osiągnięcia sukcesu, sposobu budowania marki lokalnej. Podczas spotkań grupa aktywnie uczestniczyła w zajęciach prowadząc dyskusję moderowaną oraz burze mózgów. Uczestnicy opracowywali konkretne oferty turystyczne uwzględniające liczne, niewykorzystane dotąd, walory przyrodnicze regionu.

 


Wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza na Babią Górę

Dnia 9 sierpnia 2015 r. odbędzie się wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 „Babia Góra” w ramach projektu pn. „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wycieczka skierowana jest do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców gmin leżących w pobliżu babiogórskiego masywu. Uczestnicy  wycieczki będą mogli podziwiać niezwykłe, pierwotne  lasy porastające babiogórski masyw. Wędrując przez porośnięte jodłami, bukami i świerkami lasy gęste, buczynowe lasy regla dolnego odkryjemy uroki tego niezwykłego miejsca. Zabranie lup i lornetek umożliwi nam obserwowanie nie tylko rzeczy widocznych gołym okiem, ale także życie tętniące w leśnej ściółce oraz to, toczące się w koronach drzew.

 


Podsumowanie warsztatów w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA w Radkowie

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) przeprowadziła cykl bezpłatnych warsztatów dla osób zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Góry Stołowe, Góry Orlickie, Dolina Bystrzycy Łomnickiej. Warsztaty zrealizowano w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA będącej częścią projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pierwsze spotkanie pt. Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności odbyło się w dniach 29-30.06.2015 r. w ośrodku wypoczynkowym „PAFAWAG” w Radkowie. Pozostałe dwa moduły przeprowadzono w Niwie, w gospodarstwie „Villa Sol” w dniach 14-15.07.2015 - Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych, 20-22.07.2015 - Budowanie ekomarki, produktu, marki lokalnej. Celem Szkoły Rozwoju EKOMARKA było zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu m.in. wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych jako wyróżników marki, ukazania współpracy jako klucz do osiągnięcia sukcesu, sposobu budowania marki lokalnej. W warsztatach udział wzięły zarówno osoby fizyczne, rolnicy, przedstawiciele lokalnych organizacji oraz przedsiębiorcy. Podczas spotkań grupa aktywnie uczestniczyła w zajęciach powadziła dyskusję moderowaną oraz burze mózgów. Uczestnicy opracowywali konkretne oferty turystyczne uwzględniające walory przyrodnicze regionu.

 


Jakie korzyści daje mieszkańcom otoczenie Natury 2000? Na czym budować atrakcyjność miejsca Natura 2000?

Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy bezpłatnych warsztatów Szkoły Rozwoju EKOMARKA w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warsztaty odbyły się w Stajkowie, w gospodarstwie agroturystycznym "Nad Stawem" w terminach  26-27.05.2015 - Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności, 08-09.06.2015 - Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych, 14-16.07.2015 - Budowanie ekomarki, produktu, marki lokalnej.

Szkolenia przeprowadziła Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Dolina Noteci i Nadnoteckie Łęgi. W spotkaniach udział wzięły m.in. grupa reprezentująca Chodzielskie Stowarzyszenie Sportowe „HALS”,  przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pracownik Urzędu Miejskiego w Wieleniu oraz przedstawicielka Stowarzyszenia „Dolina Noteci” w Chodzieży. W trakcie spotkań zaprezentowano metody uatrakcyjnienia miejsca, wykorzystania dziedzictwa w kierunku rozwoju regionu, tj. ekomuzeum, questing, marka lokalna. Przy wykorzystaniu aktywnych metod pacy z grupą, angażujących wszystkich uczestników: dyskusja moderowana, warsztaty, burza mózgów, grupa wypracowała konkretne oferty turystyczne/pobytowe w regionie uwzględniające zasoby przyrodnicze otoczenia Natury 2000. Uczestnicy warsztatów charakteryzowali się wysoką aktywnością i zaangażowaniem.

 

 


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej Natura 2000 i Szkoły Rozwoju EKOMARKA

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja” od początku 2015 roku realizuje na wybranych 10 obszarach Natura 2000 dwie bezpłatne szkoły: Szkołę Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 oraz Szkołę Rozwoju EKOMARKA. Do tej pory zrealizowano szkolenia w 5 wybranych obszarach Natura 2000.

W przypadku Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej są to: Pieniny, Góry Stołowe, Pustynia Błędowska, Góry Słonne i Babia Góra. Z początkiem sierpnia odbędą się warsztaty dla wszystkich tych, którzy interesują się ochroną przyrody, edukacją ekologiczną, rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska. Natomiast w IV kwartale br. planujemy przeprowadzić bezpłatne warsztaty na terenie gmin leżących na obszarach Natura 2000: Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, Dolina Środkowego Bugu, Dolina Noteci oraz Puszcza Knyszyńska.

W przypadku Szkoły Rozwoju EKOMARKA zrealizowano już szkolenia na terenie obszarów: Ostoja Drawska, Babia Góra, Dolina Noteci, Dolina Bugu i Góry Stołowe. Na przełomie III i IV kwartału br. planujemy przeprowadzić kolejne bezpłatne warsztaty na terenie pozostałych obszarów Natura 2000 czyli: Pustynia Błędowska, Puszcza Knyszyńska, Mierzeja Wiślana i Góry Słonne.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia harmonogramu szkoleń na naszej stronie internetowej w zakładce "Weź udział w Szkole", gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat terminów, miejsca i tematyki spotkań oraz wszelkie szczegóły dotyczące zgłoszenia do udziału w bezpłatnych Szkołach.

Serdecznie zapraszamy!

 


Rusza bezpłatna Szkoła Rozwoju EKOMARKA w Pieninach

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) zaprasza do udziału w bezpłatnej Szkole Rozwoju EKOMARKA w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem Szkoły Rozwoju EKOMARKA jest zdobycie konkretnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu: wykorzystania potencjału regionu w oparciu o lokalne bogactwo przyrodnicze i kulturowe do celów edukacyjnych, zarobkowych lub/i społecznych, użycia metod i narzędzi do prezentacji swego regionu, budowania współpracy lokalnej (np. questing, ekomuzeum, marka lokalna)  oraz budowania marki lokalnej.

Warsztaty odbędą się w Domu Wczasowym "Centrum Pieniny" przy ul. Gorczańska 4 w terminach:

28-29.07.2015Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności  Zobacz program
30-31.07.2015Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych  Zobacz program
01-03.08.2015Budowanie ekomarki/produktu/marki lokalnej Zobacz program

Fundacja zapewnia wyżywienie podczas szkolenia (obiad i serwis kawowy), nocleg oraz materiały szkoleniowe m.in. pakiet edukacyjny Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja, gadżety promocyjne (koszulki, torby lub workoplecaki ekologiczne). Koszt dojazdu oraz dodatkowych posiłków (śniadanie, kolacja) ponoszą uczestnicy. Osoby, które wezmą udział we wszystkich trzech spotkaniach otrzymają Certyfikat Ukończenia Szkoły Rozwoju EKOMARKA.

Wszelkie szczegóły dotyczące organizowanych przez nas szkoleń dostępne są w zakładce „Weź udział w Szkole”.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 12 631 57 31, 691 925 100.

 


Bezpłatne warsztaty Szkoły Rozwoju EKOMARKA w Niwie

Przypominamy, że w dniach 20-22 lipca 2015 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „VILLA SOL” w  Niwie (woj. dolnośląskie) odbędą się bezpłatne warsztaty pt. Budowanie ekomarki/produktu/marki lokalnej w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA. Warsztaty poprowadzi Pani Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA).

Zobacz program


Sprawozdanie z wielopokoleniowej wycieczki przyrodniczej po Pustyni Błędowskiej

W dniach 5 i 18 lipca 2015 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z Pustynnym Centrum Informacji w Kluczach zorganizowała dwie wielopokoleniowe wycieczki przyrodnicze do obszaru Natura 2000 „Pustynia Błędowska”. Przewodnikiem wycieczek był botanik dr Kamil Kulpiński, jeden z ekspertów realizujących zadanie Inwentaryzacji i Monitoringu na Pustyni Błędowskiej w ramach  projektu Life „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”.

Trasa wycieczek przebiegała wzdłuż Stawu Czerwonego i Stawu Zielonego, będących pozostałościami prowadzonej w przeszłości w tym rejonie eksploatacji rud żelaza. Uczestnicy zapoznali się z florą i fauną obrzeży zbiorników wodnych, poznali też związki pomiędzy historyczną eksploatacją rud metali (przede wszystkim ołowiu i srebra) w rejonie Olkusza i powstaniem Pustyni Błędowskiej. Następnie w lasach sosnowych otaczających obszar otwartych piasków mieli okazję zapoznać się z najbardziej typowymi dla piaszczystego podłoża gatunkami roślin, takimi jak czerwiec trwały i macierzanka piaskowa. Z kolei typowe dla Pustyni gatunki traw zostały zaprezentowane na obszarze otwartych piasków, położonym w północno-wschodniej części terenu oczyszczonego w ostatnich latach z drzew. Prowadzący przybliżył uczestnikom przeszłość geologiczną obszaru Pustyni oraz proces powstawania wydm. Szczególną uwagę poświęcono siedliskom napiaskowym występującym na obszarze Natura 2000 Pustynia Błędowska oraz problematyce ich ochrony, w tym przeprowadzonym w poprzednich latach zabiegom ochrony czynnej. Następnie uczestnicy wkroczyli do doliny Białej Przemszy, gdzie zapoznali się z występującymi nad tą rzeką lasami łęgowymi. Kolejnym etapem wycieczek było wejście na najwyższą w tym rejonie Pustyni zalesioną wydmę, a następnie wędrówka wśród mniejszych wydm, porośniętych murawami napiaskowymi. Po opuszczeniu właściwego obszaru Pustyni uczestnicy wycieczki wspięli się na górujące nad nią wzgórze Czubatka, z którego mogli podziwiać panoramę Pustyni i jej sąsiedztwa. Zaobserwowali tu również związane z wapiennym podłożem murawy kserotermiczne. Ostatnim etapem wycieczki było wzgórze Rudnica, obecnie porośnięte bogatym w gatunki lasem bukowym, jednak również noszące ślady dawnego górnictwa rud ołowiu. Stąd uczestnicy udali się do miejsca rozpoczęcia, a zarazem zakończenia obu wycieczek. Uczestnicy wycieczek otrzymali  bezpłatne pakiety edukacyjne pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” oraz gadżety promocyjne typu koszulki, torby i workoplecaki.

Wielopokoleniowe wycieczki przyrodnicze są częścią projektu pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 


Zapraszamy na praktyczne warsztaty przyrodnicze w Jaworkach

W dniach 10-12 lipca 2015 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Biała Woda” w  Jaworkach odbędą się bezpłatne praktyczne warsztaty przyrodnicze w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Warsztaty poprowadzi dr Romuald Mikusek, ornitolog.


Program szkolenia

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000

„Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze”


10 lipca (piątek)

9.00 - 10.00 – Powitanie uczestników, wprowadzenie do tematyki zajęć, śniadanie
10.00-14.00 – Obserwacje stacjonarne ptaków wokół Jaworek
ok. 14.30 – Obiad
15.30-22.00  – Wyjście w teren (planowana trasa: Wąwóz Homole – przejście wzdłuż granicy – zejście przez rez. Biała Woda; zabieramy ze sobą prowiant)
22.00 – Kolacja

11 lipca (sobota)

4.00-7.00 – Poranne obserwacje ptaków – wyjście w kierunku Białej Wody
9.00 – Śniadanie
12.00 – Wizyta studyjna w dziale edukacji Pienińskiego Parku Narodowego
13.30 – Wizyta studyjna w gospodarstwie Willa Jasna w Czorsztynie
15.00 – Powrót do Jaworek
15.30 – Obiad
16.30 – „Co na ptaki?” - prezentacja
17.30 – „Sowy Polski” - prezentacja
19.00 – Kolacja
20.00 – Poszukiwanie derkaczy i przepiórek, nocne chwytanie ptaków

12 lipca (niedziela)

9.00 – Śniadanie
10.00 -13.00 – Stacjonarna obserwacja ptaków szponiastych, obrączkowanie ptaków
13.00 – Obiad i zakończenie

Prosimy zabrać ze sobą: ubiór terenowy, lornetkę, mały plecak (dodatkowe okrycie, prowiant), buty górskie (mogą być adidasy).


Relacja z wycieczki przyrodniczej po Dolinie Środkowego Bugu

Dnia 4 lipca 2015 r. 39 osobowa grupa turystów indywidualnych, których gro stanowili emeryci miała okazję poznać walory przyrodnicze i historyczne obszaru Natura 2000 "Dolina Środkowego Bugu" podążając tzw. „Nadbużanką” od Włodawy po Terespol. Wycieczkę zorganizowała Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tuż za Włodawą znajduje się Różanka - miejscowość z rozległym zespołem pałacowo-parkowym, gdzie ogromne drzewa pomnikowe wkomponowane są w ruiny zabudowań pałacowych. Park ten ciągnie się aż do samego Bugu, gdzie ze stromej krawędzi doliny widać meandry tej rzeki. Tu turyści poznali charakterystykę budowy koryta rzecznego i specyfikę doliny. W Jabłecznej uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić XV w. Monaster p.w. Św. Onufrego, wraz z kaplicą prawosławną p.w. Św. Ducha usytuowaną na niewielkim wyniesieniu w samej dolinie rzecznej, to tu podczas spaceru można było obserwować takie ptaki jak: czaple siwe i białe. Szczególne poruszenie wśród zebranych wywołał bielik, który zerwawszy się z wyniosłej wierzby po stronie ukraińskiej poszybował głowami obserwatorów. Ostatnim punktem wycieczki był Terespol, gdzie uczestnicy wycieczki zwiedzili kościół pw. Świętej Trójcy oraz prawosławną cerkiew św. Apostoła Jana Teologa.

Wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza jest częścią projektu pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 


Podsumowanie wielopokoleniowej wycieczki przyrodniczej po obszarze Doliny Środkowego Bugu

W dniu 27 czerwca 2015 r. odbyła się wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowego Bugu” w okolicach Dubienki. W wycieczce udział wzięli członkowie grupy rowerowej „Ruda Team” w Rudzie-Hucie i „Odnowa” z Chełma. Trasa miała ponad 90 km długości i przebiegała przez najciekawsze miejsca przyrodniczo-krajobrazowo-historyczne doliny Bugu między Dubienką a Dorohuskiem. W Dubience można było zobaczyć wiele zabytków, m.in.: kościół rzymskokatolicki p.w. Świętej Trójcy z XIX w. i Bizantyjso-ruską cerkiew murowaną. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się pomnik w centrum miejscowości, którego głównym elementem jest oryginalny czołg z okresu II Wojny Światowej. Dalej trasa przebiegała przez Uhańkę. Ta niewielka, w całości położona w obszarze Natura 2000 wioska jest niezwykłą atrakcją turystyczną regionu. To tu uczestnicy mogli się dowiedzieć o programach rolnośrodowiskowych, użytkowaniu rolniczym dostosowanym do potrzeb ochrony ptaków oraz podziwiać okazały „Kopiec Kościuszki” upamiętniający żołnierzy polskich poległych 18 lipca 1792 r. w bitwie z wojskami carskimi. Dalsza trasa przebiegała wzdłuż granicy Polsko – Ukraińskiej, tzw. „Nadbużanką”. Uczestnicy mieli okazję zasmakować również jazdy terenowej na odcinku między Kolemczycami a Husynnem. Jadąc niemal nad samą krawędzią koryta rzecznego można było zobaczyć latające brzegówki, ich kopce w piaszczystych skarpach rzecznych, żerującego bociana czarnego, gąsiorka i usłyszeć zimorodka – czyli poznać piękno „Doliny Środkowego Bugu” w praktyce.

Wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza jest częścią projektu pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 


Zakończenie wycieczek przyrodniczych w Górach Stołowych

W dniu 24 czerwca 2015 r. odbyła się ostatnia, wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 „Góry Stołowe” w ramach projektu pn. „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jej uczestnikami byli uczniowie Zespołu Szkół Publicznych z Kudowy-Zdroju oraz 4 osoby w wieku 25-40 lat. Trasa wycieczki przebiegała przez Błędne Skały, gdzie uczestnicy przeszli labiryntem skalnym a następnie udali się szlakiem do miejscowości Bukowina. Kolejny etap wycieczki przebiegał zielonym szlakiem przez Jakubowice i Czermną, skąd uczestnicy zostali  przewiezieni z powrotem do Kudowy-Zdrój.

 


Zaproszenie na bezpłatne warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych i dopłat rolnośrodowiskowych w Lisznej

W dniach 9-10 lipca w Lisznej (woj. lubelskie) w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA odbędą się bezpłatne warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych i dopłat rolnośrodowiskowych dla wszystkich zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu, Dolina Środkowego Bugu.

Program szkolenia

Szkoła Rozwoju EKOMARKA

„Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych”

 9 lipca (czwartek)

9.00 - 9.15 – Nawiązanie do szkolenia „Naturalna wartość miejsca”, przedstawienie efektów prac na poprzednim szkoleniu
9.15 - 10.00 – Jak wykorzystać potencjał miejsca? Lokalność elementem budowania pozycji na rynku – przykłady produktów i usług lokalnych
10.00 - 10.30 – Zysk finansowy i pozafinansowy z Natura 2000 (dopłaty rolnośrodowiskowe, uprawy roślin, naturalne miejsce, cenne atrybuty miejsca)
10.45 - 11.00 – Przerwa
11.00 - 11.30 – Przedsiębiorczość inspirowana naturą – pomysł na produkt, usługę, inicjatywę, wydarzenie inspirowane regionem, wartością Natura 2000
11.30 - 13.15 – Aktywność lokalna –pomysł na produkt, inicjatywę lub wydarzenie, określenie odbiorcy/klienta
13.15 - 14.00 – Przerwa
14.00 - 15.00 – Aktywność lokalna – planowanie działań
15.00 - 16.30 – Giełda aktywności – prezentacje pomysłów

10 lipca (piątek)

9.00 - 10.30 – Giełda aktywności – klient nasz pan (dopracowanie pomysłów do oczekiwań klienta)
10.30 - 10.45 – Przerwa
10.45 - 13.00 – Marketing produktów i usług lokalnych – przykłady 
13.00 - 14.00 – Przerwa
14.00 - 14.45 – Sposób organizacji przedsięwzięcia – przegląd form prowadzenia działalności (fundacja stowarzyszenie, indywidualna działalność gospodarcza, spółka)
14.45 - 16.15 – Sposób organizacji przedsięwzięcia – wspólne wartości zespołu, współpracowników (współodpowiedzialność, wpływ na rozwój firmy czy inicjatywy)
16.15 - 16.30 – Podsumowanie spotkania

Więcej informacji w zakładce „Weź udział w Szkole” lub pod numerem  telefonu  12 631 57 31

 


Ostatnia wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza po Puszczy Knyszyńskiej już za nami

W dniu 20 czerwca 2015 r. odbyła się już ostatnia wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 „Puszcza Knyszyńska” w ramach projektu pn. „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczestnicy wycieczki (w wieku od 18 do ok. 60 lat) działania terenowe rozpoczęli w stacji terenowej Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków a następnie obejrzeli gospodarstwo rolne stowarzyszenia na którym między innymi w celu ochrony rzadkich ptaków takich jak cietrzew i orlik krzykliwy jest prowadzony wypas koników polskich, które mają powstrzymać nadmierną sukcesję roślinności na tym terenie. Następnie grupa udała  się do czynnej kopalni torfu zwanej „Rabinówka”, gdzie omówiony został aspekt ochrony przyrody oraz działalności gospodarczej człowieka powodującej znaczne zmiany w środowisku. Uczestnicy wycieczki zapoznali się z gatunkami ptaków i roślin występujących na odsłoniętych torfowiskach. Ponadto dzięki uczestnictwu w wycieczce pracownika RDOŚ w Białymstoku omówiono problem ochrony gatunków cennych na przykładzie orlika krzykliwego, który coraz częściej gniazduje w lasach prywatnych.

 


Podsumowanie wielopokoleniowej wycieczki do obszaru Natura 2000 "Dolina Środkowego Bugu"

Dnia 18 czerwca 2015 r. młodzież z gimnazjów i szkół średnich wraz z rodzicami podziwiała obszar Natura 2000 "Dolina Środkowego Bugu" w okolicach miejscowości Kryłów. Wycieczka rozpoczęła się od obserwacji ornitologicznych z wieży widokowej w Gródku. Tu również można było zapoznać się z jedną z metod czynnej ochrony muraw kserotermicznych porastających krawędź doliny zalewowej, która polegała na wypasie owiec. Kolejnym odwiedzanym miejscem był XV wieczny zamek Ostrorogów wybudowany na wyspie rzeki Bug, która została utworzona pomiędzy korytem rzeki a jej starorzeczem. Tu można było zaobserwować również ptaki związane z wysokimi nadbrzeżnymi skarpami: zimorodka oraz brzegówki. Ostatnią atrakcją był tajemniczy pomnik Św. Mikołaja i wilka w Kol. Kryłów oraz bijące pod nim cudowne źródełko.

Wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza jest częścią projektu pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 "Torfowiska Orawsko-Nowotarskie" - podsumowanie

W dniu 17 czerwca 2015 r. odbyła się wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 Torfowiska Orawsko-Nowotarskie w ramach projektu realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”  dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem wycieczki było zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. W wycieczce udział wzięli członkowie szkolnego kółka przyrodniczego. Trasa wycieczki wiodła przez Zawoję na przełęcz Lipnicką zwaną też Krowiarkami w obszarze naturowym Babia Góra i Ostoja Babiogórska do Piekielnika.

 


Sprawozdanie z wielopokoleniowej wycieczki przyrodniczej po Puszczy Knyszyńskiej

W dniu 6 czerwca 2015 r. odbyła się przedostatnia wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska. Wycieczkę zorganizowała Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem wycieczki było zdobycie oraz poszerzenie wiedzy na temat sieci Natura 2000, w szczególności zbadanie obszarów torfowiska, zbadanie wpływu kopalń na obszary chronione oraz poznanie nowych gatunków fauny i flory.
Uczestnicy w wieku od kilku do 60 lat rozpoczęli zajęcia terenowe od zwiedzania częściowo czynnej kopalni torfu „Imszar”, przylegającej do torfowiskowego Rezerwatu Przyrody „Gorbacz”. Uczestnicy zaznajomieni zostali z zagrożeniami płynącymi dla środowiska związanymi z prowadzoną tu eksploatacją. Omówione zostały także sposoby ochrony cennych terenów prowadzone na terenie rezerwatu w ramach projektu pt. „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska”, przeprowadzonego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Następnie uczestnicy udali się na zwiedzanie Rezerwatu Przyrody „Gorbacz”, które swoim zasięgiem obejmuje jezioro Gorbacz wraz z przyległymi do niego torfowiskami. Należy nadmienić, że jezioro to jest jednym z bardzo niewielu zachowanych jezior na obszarze zlodowacenia środkowopolskiego. Na terenie torfowisk znajduje się wiele cennych gatunkowo roślin, a także zamieszkują je chronione gatunki zwierząt, miedzy innymi pliszka cytrynowa, gatunek ptaka, którego krajową populację szacuje się zaledwie na kilkadziesiąt par lęgowych.


Drodzy nauczyciele, nauczycielki i uczniowie!

Z przyjemnością informujemy, że konkurs "Natura - Naturalna Inspiracja" został rozstrzygnięty.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” zainspirowała dzieci i młodzież do twórczego działania poprzez zorganizowanie konkursu przyrodniczego pn. „Natura – Naturalna Inspiracja”. Konkurs rozpoczął się 2 kwietnia 2014 roku i trwał do 15 czerwca 2015 roku.

[czytaj dalej]

 


Bezpłatna Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 w Szczycienku - zapraszamy!

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000, które odbędą się w Gospodarstwie Agroturystycznym Ul w Szczycienku (Szczycienko 11, 78-523 Nowe Worowo) w następujących terminach:

03-04.08.2015Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000 Zobacz program
05-06.08.2015Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej  Zobacz program
07-09.08.2015Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze Zobacz program

Warsztaty skierowane są m.in. do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, studentów i absolwentów wyższych uczelni, nauczycieli, edukatorów oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. W szczególności zapraszamy osoby z gmin: Drawno, Miastko, Polanów, Biały Bór, Szczecinek, Czaplinek, Borne Sulinowo, Tychowo, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec, Bobolice, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno, Połczyn Zdrój, Świdwin, Mirosławiec i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska.

Biorąc udział w warsztatach zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: funkcjonowania przestrzeni wiejskich, pozyskania wiadomości na temat sieci Natura 2000 oraz sposobów przekazania tej wiedzy dzieciom i młodzieży, ukazania pomysłów na wykorzystanie potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze (turystyka, zagrody edukacyjne, ośrodki agroturystyczne), zaprezentowania zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu: edukacji przyrodniczej, kulinariów na bazie produktów wiejskich oraz kreatywnych zajęć plastycznych.

Fundacja zapewnia wyżywienie podczas szkolenia (obiad i serwis kawowy), nocleg oraz materiały szkoleniowe m.in. pakiet edukacyjny Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja. Koszt dojazdu oraz dodatkowych posiłków (śniadanie i kolacja) ponoszą uczestnicy. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Szkoły jest udział w 3-ech spotkaniach.

Zgłoszenia:
Aby wziąć udział w bezpłatnych warsztatach należy przesłać do 13 lipca br. formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem: 12 631 57 30. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 12 631 57 31

Serdecznie zapraszamy!

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 jest częścią projektu pn. „Natura 2000 Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Praktyczne warsztaty przyrodnicze w Jaroszowcu

Przypominamy, że w dniach 19-21 czerwca 2015 r. w Ośrodku Rekreacyjnym „Leśny Zakątek” w  Jaroszowcu (woj. małopolskie) odbędą się bezpłatne praktyczne warsztaty przyrodnicze w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Warsztaty poprowadzi dr Kamil Kulpiński, botanik.

Program szkolenia

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000

„Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze”

19 czerwca (piątek)

10.30-12.00 – Główne grupy roślin i zwierząt oraz podstawy ich rozpoznawania - prezentacja
12.00-14.00 – Wyjście w teren w sąsiedztwie ośrodka, połączone z rozpoznawaniem roślin i  zwierząt
     ok. 14.30 – Obiad
15.00-17.00 – Nauka rozpoznawania roślin i zwierząt – prezentacja, identyfikacja zebranych w terenie roślin
17.00-19.30 – Wieczorny spacer w kierunku Stołowej Góry połączony z obserwacją ptaków

20 czerwca (sobota)

9.30-16.00 – Wycieczka na Pustynię Błędowską oraz wzgórza pomiędzy Kluczami i Jaroszowcem
   ok. 16.30 – Obiad
17.00-18.00 – Wpływ zróżnicowania środowiska w rejonie Pustyni Błędowskiej na występowanie roślin i zwierząt – prezentacja, identyfikacja zebranych w terenie roślin

21 czerwca (niedziela)

10.00-12.00 – Flora i Fauna Pustyni Błędowskiej i sąsiednich obszarów Jury Krakowsko-Częstochowskiej – najciekawsze gatunki – prezentacja
12.00-12.30 – Obiad
12.30-13.00 – Podsumowanie i zakończenie


Praktyczne warsztaty przyrodnicze w Niwie

W dniach 19-21 czerwca 2015 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „VILLA SOL” w  Niwie (woj. dolnośląskie) odbędą się bezpłatne praktyczne warsztaty przyrodnicze w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Warsztaty poprowadzi dr Romuald Mikusek, ornitolog.

Program szkolenia

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000

„Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze”

19 czerwca (piątek)

9.00-14.00  – Wyjście w teren w kierunku Ratna Dolnego – rozpoznawanie głosów ptaków, nauka posługiwania się atlasem ornitologicznym. Szansa na zobaczenie wielu pospolitych gatunków terenów otwartych i luźnych zadrzewień, a także gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią, tj. zimorodka i dzięcioła średniego.
    ok. 14.30 – Obiad
15.30-16.30 – Obserwujemy ptaki – prezentacja
19.30-22.00 – wyjście na sowy

20 czerwca (sobota)

 8.30- 14.30 – Wycieczka w Góry Stołowe w kierunku Przedniej Borowej Kopy i Skalnych Grzybów
    ok. 15.00 – Obiad
16.00-17.00 – Awifauna Gór Stołowych – prezentacja
17.00-18.00 – Sowy Polski - prezentacja

21 czerwca (niedziela)

10.00-12.00 – Stacjonarna obserwacja ptaków szponiastych i bocianów czarnych
12.00-12.30 – Obiad
  


Trwają zapisy na bezpłatne warsztaty na temat produktu lokalnego, ekomarki - zapraszamy!

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) zaprasza do udziału w bezpłatnej Szkole Rozwoju EKOMARKA, organizowanej w ramach projektu "Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA odbędą się trzy kilkudniowe spotkania w następujących terminach:

29-30.06.2015Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności Zobacz program
14-15.07.2015Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat  rolnośrodowiskowych Zobacz program
20-22.07.2015Budowanie ekomarki/produktu/marki lokalnej Zobacz program

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym „PAFAWAG” w Radkowie.

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, studentów, nauczycieli, edukatorów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, rolników w szczególności z gmin: Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Radków, Szczytna, Duszniki-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka  i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów  Natura 2000 Góry Stołowe, Góry Orlickie, Dolina Bystrzycy Łomnickiej.

Udział w Szkole Rozwoju Ekomarka pozwala zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu:
•  odkrywania wartości miejsca, potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze
i kulturowe,
•  określania wizji i kierunków rozwoju konkretnego obszaru Natura 2000,
• metod i narzędzi dotyczących odkrywania i prezentacji regionu, budowania współpracy lokalnej tj. questing, ekomuzeum, produkt lokalny, marka lokalna,
•  rozwój przedsiębiorczości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu,
•  budowania marki regionu (miejsca), marki lokalnej.

Uczestnikom organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, obiad oraz serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby także nocleg.

Aby wziąć udział w szkoleniach, należy przesłać formularz zgłoszeniowy do 22 czerwca br. drogą  elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Więcej informacji w zakładce „Weź udział w Szkole”.

 


Bezpłatne warsztaty pt. „Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000” w Kiczorach-Polana

Przypominamy, że w dniach 12 i 13 czerwca 2015 r. w gospodarstwie agroturystycznym „Orawska-Knieja” w Kiczorach-Polana (woj. małopolskie) odbędą się bezpłatne warsztaty pt. ”Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000” w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000.

Celem warsztatów jest zdobycie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu edukacji i animacji przyrodniczej, pozyskanie wiadomości na temat sieci Natura 2000 oraz sposobów przekazania tej wiedzy dzieciom i młodzieży, ukazanie pomysłów na wykorzystanie potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze (zagrody edukacyjne, zajęcia terenowe).

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, nauczycieli, studentów, rolników oraz do wszystkich tych, którzy zainteresowani są edukacją ekologiczną, ochroną przyrody jak również rozwojem swojego regionu w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 „Babia Góra”, „Na Policy”, „Pasmo Policy”, „Torfowiska Orawsko-Nowotarskie”.

Więcej informacji w zakładce "Weź udział w Szkole".

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 jest częścią projektu pn. „Natura 2000 Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza po obszarach Natura 2000 „Góry Bialskie” i „Grupa Śnieżnika”

W dniu 31 maja 2015 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zorganizowała wielopokoleniową wycieczkę przyrodniczą na teren obszaru Natura 2000 „Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika”, w ramach projektu „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnikami wycieczki byli mieszkańcy Kudowy-Zdrój i okolic, a także goście z Wadowic.

Wycieczka była znakomitą okazją do zwiedzenia obszarów Natura 2000 „Dzika Orlica”, „Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika” i do wejścia na szczyt Śnieżnika (1424 m n.p.m.), gdzie można było zaobserwować rzadkie na Dolnym Śląsku czeczotki i siwerniaki. Ostatnim punktem wycieczki była Przełęcz Płoszczyna.

 

 


Wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza po Puszczy Knyszyńskiej – podsumowanie

W dniu 30 maja 2015 r. na terenie Puszczy Knyszyńskiej odbyły się zajęcia terenowe zorganizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Zajęcia te odbyły się w ramach projektu „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Przedział wiekowy uczestników wycieczki cechował się dużym zróżnicowaniem, w zorganizowanych zajęciach brały udział osoby w wieku od kilku lat do 70 roku życia. Celem przeprowadzonych zajęć było zdobycie oraz poszerzenie wiedzy na temat sieci Natura 2000, w szczególności zbadanie obszarów żerowiskowych orlika krzykliwego.

W czasie trwania zajęć uczestnicy odwiedzili następujące miejscowości: Żednia, Sokoły, Królowy Most. Osoby biorące udział w wycieczce udały się na łąki w pobliżu miejscowości Sokoły, gdzie w ramach projektu „Ochrona orlika krzykliwego Aquila Pomarina na wybranych obszarach NATURA 2000 – projekt LIFE+”, zrealizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, przeprowadzone zostały prace terenowe związane z odbudową bazy żerowej dla orlika. Tereny żerowiska orlika zostały wcześniej przebadane przez specjalistów z zakresu ornitologii, botaniki i entomologii, badania te wykazały duże występowanie dużych walorów entomologicznych tego obszaru.

Z tego też względu uczestnicy zajęli się nie tylko zabezpieczeniem bazy żerowiskowej dla orlika, ale także miejsce rozrodu dla motyli. Część praktyczna poprzedzona została częścią teoretyczną, podczas której uczestnicy projektu zapoznani zostali z celem i założeniami warsztatów, a także zapoznani z działaniami które zostały dotychczas zrealizowane na terenie Puszczy Knyszyńskiej. W części praktycznej uczestnicy wraz ze specjalistą od motyli dziennych, panią Agnieszką Aleksiejczuk przeprowadzili obserwację chronionych gatunków tych owadów, a także orlików krzykliwych. Kolejnym etapem wyprawy była wycieczka do Królowego Mostu, skąd uczestnicy wyruszyli szlakiem turystycznym na górę Św. Anny, będącą jednym z najwyższych punktów w Puszczy Knyszyńskiej. Wzniesienie to położone jest na terenie Wzgórz Świętojańskich, powstałego na skutek wypełnienia osadami dawnej szczeliny w obrębie czaszy lodowca. Uczestnicy wyprawy po dotarciu na szczyt wzniesienia, mogli podziwiać wspaniały krajobraz okolicznych terenów z wieży widokowej, a także odwiedzić wspólną mogiłę dziewięćdziesięciu Powstańców Styczniowych, którzy zginęli w potyczce z wojskiem carskim w roku 1863.


Wycieczki przyrodnicze po Pustyni Błędowskiej

W dniach 1, 14 i 24 maja 2015 r. odbyły się warsztatowe wielopokoleniowe wycieczki przyrodnicze do obszaru Natura 2000 „Pustynia Błędowska”. Wycieczki zostały zorganizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z Pustynnym Centrum Informacji w Kluczach.  Przewodnikiem wycieczek był botanik dr Kamil Kulpiński, jeden z ekspertów realizujących zadanie Inwentaryzacji i Monitoringu na Pustyni Błędowskiej w ramach  projektu Life „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”. Uczestnicy wycieczek (osoby w zróżnicowanym wieku) mieli okazję poznać pospolite gatunki zwierząt, roślin i porostów, w tym nauczyć się rozpoznawać dwa najbardziej typowe dla Pustyni gatunki traw: szczotlichę siwą i strzęplicę siną. Szczególną uwagę poświęcono problemom ochrony muraw na Pustyni Błędowskiej, w tym prowadzonemu obecnie programowi ochrony czynnej. Przedstawiona została również przeszłość Pustyni, w tym procesy które doprowadziły do akumulacji piasku oraz współczesne efekty działania wiatru, w tym powstawanie wydm.  Uczestnicy wycieczek otrzymali  bezpłatne pakiety edukacyjne pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” oraz gadżety promocyjne typu koszulki, torby i workoplecaki.

Wielopokoleniowe wycieczki przyrodnicze są częścią projektu pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 


Wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 "Puszcza Knyszyńska"

W dniu 23 maja 2015 r. na terenie Puszczy Knyszyńskiej odbyły się zajęcia terenowe zorganizowane przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Celem wycieczki była integracja osób w różnym wieku wokół tematu Natury 2000, promowanie miejsc objętych siecią i ukazywanie ich konkurencyjności na tle innych obszarów. Przedział wiekowy uczestników wycieczki - wynosił od 20 do 70 lat.

W pierwszej kolejności osoby uczestniczące w zajęciach udały się na wycieczkę trasą ścieżki turystycznej wytyczonej przez Rezerwat Przyrody „Krzemianka”. Wybudowana w 2008 roku kładka umożliwia dotarcie do trudno dostępnych zakątków puszczy. Uczestnicy zajęć podziwiać mogli zespoły źródliskowe, w której swój początek bierze rzeka Krzemianka, a także bogactwo fauny i flory tego obszaru, a w szczególności gatunki ptaków objętych ochroną na podstawie I Załącznika Dyrektywy Ptasiej UE. W następnej kolejności uczestnicy odwiedzili pozostałości po prehistorycznej kopalni krzemienia oraz skansen pszczelarski. Kolejny etap wycieczki stanowiła obserwacja ptaków nad stawami hodowlanymi nieopodal miejscowości Knyszyn-Zamek. Dużą atrakcję stanowiła obserwacje polujących bielików, ptaków które od roku 1952 zostały objęte ochroną gatunkową ścisłą ze względu na jego gwałtownie zmniejszającą się populację.

 


Wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 "Puszcza Knyszyńska".

W dniu 16 maja 2015 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zorganizowała wielopokoleniową wycieczkę przyrodniczą na teren obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska w ramach projektu "Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wycieczka była okazją do podziwiana fauny i flory na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska oraz innych form ochrony przyrody np. Rezerwatu Przyrody „Rabinówka”. Uczestnicy wycieczki w wieku od 17 do 80 lat udali się do Poczopka, gdzie znajduje się Nadleśnictwo Krynki i obiekt o tajemniczej nazwie "Silvarium". Jest to unikalny w skali kraju leśny ogród odtwarzający niepowtarzalną atmosferę Puszczy Knyszyńskiej. Na ogromnej polanie wielkości kilkunastu hektarów leśnicy stworzyli niezwykły obiekt przyrodniczy. Zgromadzili w nim wiele gatunków roślin i drzew występujących w Puszczy Knyszyńskiej. Wędrując po Silvarium można było zobaczyć nie tylko typowe dla tych terenów rośliny, ale także liczne mostki nad strumieniami, rzeźby z drewna i kamienia, drewniane chatki, trzcinową oczyszczalnię ścieków, stawy i wiele innych atrakcji. Twórcy ogrodu opracowali i ustawili niepowtarzalny na skalę europejską słoneczny zegar pokazujący nie tylko pory dnia i godziny, ale również pory roku. Jest także inny zegar (poromierz analematyczny), w którym za wskazówkę służy cień człowieka. Przez ogród prowadzą ścieżki edukacyjne, tak utworzone by pokazać bogactwo puszczańskiej przyrody. W obrębie ogrodu znajduje się także jedyny w swoim rodzaju megalitowy park z mnóstwem ogromnych głazów narzutowych. Ponadto na terenie "Silvarium" znajduje się ptasi Azyl dzięki czemu uczestnicy zobaczyli na żywo kilka gatunków sów Polski.

 


Dobiegła końca ostatnia wycieczka przyrodnicza po obszarze Natura 2000 "Góry Słonne" i "Dorzecze Górnego Sanu"

W dniu 16 maja 2015 r. odbyła się już ostatnia z pięciu wielopokoleniowych wycieczkek przyrodniczych do obszarów Natura 2000 "Góry Słonne" i "Dorzecza Górnego Sanu". Wycieczka zorganizowana została w ramach projektu realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczestnikami wycieczki była grupa rodzin z Sanoka, Niebocka oraz Grabownicy.  Wycieczka była okazją do podziwiana fauny i flory na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody: rezerwatów („Bobry w Uhercach”, „Przełom Sanu pod Grodziskiem”, „Koziniec”, „Nad Jeziorem Myczkowieckim”,  Polanki”, „Góra Sobień”) i Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Trasa wycieczki przebiegała od Sanoka poprzez Bykowce Manasterzec, gdzie w rezerwacie „Góra Sobień” przeprowadzono warsztaty z rozpoznawania roślin. Kolejnym etapem wycieczki był przejazd na rowerach z mostu elektrowni w Zwierzyniu, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć specjalny odcinek sportowy Polskiego Związku Wędkarskiego, gdzie wędkują wędkarze muchowi z całej Europy. Kolejnym przystankiem rowerowej wycieczki był rezerwat leśny „Przełom Sanu pod Grodziskiem” oraz „Cudowne źródełko w Zwierzyniu”. Kulturowym przystankiem na trasie była dawna cerkiew w Zwierzyniu oraz Ogród Biblijny i Centrum Kultury Ekumenicznej w Ośrodku Caritas w Myczkowcach. Tam też uczestnicy wycieczki spotkali się z dziennikarzem TVP Rzeszów. Kolejną atrakcją było odwiedzenie w w/w ośrodku Centrum Informacji o obszarach Natura 2000. Oprócz prelekcji uczestnicy imprezy zobaczyli salę z eksponatami. Wejście piesze na kamieniołom w Bóbrce oraz rezerwat Koziniec dostarczyło wielu wrażeń.  Na zakończenie uczestnicy odwiedzili ścieżkę dydaktyczną w  rezerwacie „Polanki”. Ostatni odcinek od Lisznej do Sanoka – Muzeum Budownictwa Ludowego oraz na obszarze Dorzecze Górnego Sanu PLH180021 – prawym brzegu Sanu.


Wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza po obszarach Natura 2000 "Góry Słonne", "Dorzecza Górnego Sanu"

W dniu 9 maja 2015 r. odbyła się wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza po obszarach Natura 2000 "Góry Słonne", "Dorzecza Górnego Sanu" i "Saniska w Bykowcach".

Wycieczkę zorganizowała Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczestnikami była grupa oazowa w wieku od 9 do 55 lat z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku. Wycieczka była okazją do podziwiana fauny i flory na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody: rezerwatów („Dyrbek”, Polanki”, „Góra Sobień”) i Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Podczas omawianej wycieczki odbyły się warsztaty z rozpoznawania wiosennych kwiatów - geofitów, drzew, owadów oraz ptaków. Obserwacje drapieżników przeprowadzono z platformy widokowej w rezerwacie Góra Sobień oraz z wieży widokowej w Ośrodku Szkoleniowym Politechniki rzeszowskiej w Bezmiechowej. Obserwowano szybujące bociany, myszołowy, orła przedniego oraz orlika krzykliwego. Dodatkową atrakcją były pokazy sokolnicze z udziałem jastrzębia harrisa. Trasa wycieczki przebiegała od Sanoka poprzez Lesko i Uherce Mineralne (punkty widokowe na Góry Słonne w Postołowiu i Glinnem), Bezmiechowa Górna (szybowisko) rezerwat „Dyrbek”, Manasterzec – rezerwat „Góra Sobień”, rezerwat „Polanki” (ścieżka dydaktyczna), Liszna. Ostatni odcinek od Lisznej do Sanoka – Muzeum Budownictwa Ludowego uczestnicy pokonali na rowerach po drodze obserwując ptactwo wodne na stawach dawnego poligonu wojskowego i na torfowisku Góry Słonne PLB180003 oraz na obszarze Dorzecze Górnego Sanu PLH180021 – prawym brzegu Sanu.


Zapraszamy na wycieczkę przyrodniczą po obszarze Natura 2000 "Puszcza Knyszyńska"

W najbliższą sobotę 30 maja 2015 r. odbędzie się wycieczka przyrodnicza po obszarze Natura 2000 „Puszcza Knyszyńska”. Wycieczka organizowana jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Głównym celem projektu jest promowanie Sieci Natura 2000 wśród społeczności lokalnych, jako źródło i podstawę do budowania pozytywnej marki w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem. Ważna jest również zmiana świadomości, poprzez wyjaśnienie pojęć związanych z siecią Natura 2000, mechanizmów jej wdrażania i funkcjonowania jako idei wspólnego europejskiego systemu ochrony przyrody. W założeniach projektu jest także próba przełamania stereotypów i mitów o możliwości gospodarowania na terenach chronionych oraz zmiana negatywnych i wrogich postaw, jak również próba budowania więzi emocjonalnych z regionem (głównie w przypadku udziału młodego pokolenia).
Przewodnikiem sobotniej wycieczki będzie Sławomir Niedźwiecki, który oprowadzi nas zarówno po najciekawszych jak i najbardziej intrygujących miejscach w Puszczy Knyszyńskiej.

 


Zapraszamy do udziału w bezpłatnej Szkole Rozwoju Ekomarka w Dolinie Bugu!

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza do udziału w bezpłatnej Szkole Rozwoju Ekomarka organizowanej w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem Szkoły Rozwoju Ekomarka jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: odkrywania wartości miejsca, potencjału jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, określenia wizji i kierunków rozwoju konkretnego obszaru Natura 2000, metod i narzędzi dotyczących odkrywania i prezentacji regionu, budowania współpracy lokalnej tj. questing, ekomuzeum, produkt lokalny, marka lokalna, wykorzystania potencjału regionu  w celach edukacyjnych, zarobkowych lub/i społecznych.

Do udziału w Szkole zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, studentów i absolwentów wyższych uczelni, nauczycieli, rolników w szczególności z gmin: Dołhobyczów, Mircze, Hrubieszów, Horodło, Dubienka, Dorohusk, Ruda Huta, Wola Uhruska, Włodawa, Hanna, Sławatycze, Kodeń, Terespol i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 Zachodniowołyńska Dolina Bugu, Dolina Środkowego Bugu.

Terminy spotkań:
26-27.06.2015Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności  Zobacz program
09-10.07.2015Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych   Zobacz program
17-19.09.2015Budowanie ekomarki/produktu/marki lokalnej  Zobacz program

Miejsce spotkań:
Gospodarstwo Agroturystyczne „Zastronek” w Lisznej (Liszna 26, 21-515 Sławatycze)

Fundacja zapewnia usługę cateringową, nocleg oraz materiały szkoleniowe m.in. pakiet edukacyjny Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Szkoły jest udział w 3-ech spotkaniach.

Zgłoszenia:
Aby wziąć udział w bezpłatnych warsztatach należy przesłać do 15 czerwca br. formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem: 12 631 57 30. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 12 631 57 31

Serdecznie zapraszamy!

 


Bezpłatne warsztaty pt. „Metodyka  prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej” w Pakoszówce

Przypominamy, że w dniach 23 i 24 maja 2015 r. w Pakoszówce  (woj. podkarpackie) odbędą się bezpłatne warsztaty pt. ”Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej” w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000. Celem warsztatów jest zdobycie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu edukacji i animacji przyrodniczej, pozyskanie wiadomości na temat sieci Natura 2000 oraz sposobów przekazania tej wiedzy dzieciom i młodzieży, ukazanie pomysłów na wykorzystanie potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze (zagrody edukacyjne, zajęcia terenowe).

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 jest częścią projektu pn. „Natura 2000 Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Bezpłatne warsztaty edukacyjne w Jaroszowcu pt. "Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej".

W dniach 8-9 maja 2015 r. w miejscowości Jaroszowiec nieopodal obszaru Natura 2000 „Pustynia Błędowska” odbyły się bezpłatne warsztaty pt. "Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej" w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000.

Uczestnicy warsztatów m.in. nauczyciele i studenci zapoznali się z metodyką prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego. W pierwszym dniu szkolenia wspomniano o nowych funkcjach wsi i kierunkach edukacji społeczeństwa możliwych do realizacji w warunkach zagród edukacyjnych i gospodarstw agroturystycznych, oraz w szkołach. Część czasu poświęcono na edukację na temat dbałości o dziedzictwo kulturowe oraz o estetykę krajobrazu gdyż jest to element na który wszyscy mamy wpływ, a do którego nie przywiązujemy większej wagi. Zastanawialiśmy się nad możliwościami jakie stwarza przestrzeń wiejska – możliwymi do odkrycia „na nowo”. Uczestnicy sami opracowywali pomysły na wykorzystanie wszystkiego co da się znaleźć w obrębie „zagrody”. Dodatkowo tworzyli indeks zagrożeń na jakie należy zwrócić uwagę przy zagospodarowywaniu przestrzeni przy gospodarstwie edukacyjnym, zagrodzie agroturystycznej itp. -  mówi trener FWIE. W drugim dniu zorganizowano wyjazd studyjny do dwóch gospodarstw edukacyjnych położonych na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 jest częścią projektu pn. „Natura 2000 Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Zapraszamy na warsztaty Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 dla obszaru Babiej Góry

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza na bezpłatne warsztaty edukacyjne w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000.

Warsztaty skierowane są m.in. do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, studentów i absolwentów wyższych uczelni, nauczycieli, edukatorów oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. W szczególności zapraszamy osoby z gmin: Jabłonka, Lipnica Wielka, Zawoja, Czarny Dunajec, Nowy Targ, Szaflary, Bystra-Sidzina i okolic zainteresowane rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000: Babia Góra, Na Policy, Pasmo Policy, Torfowiska Orawsko-Nowotarskie.

Biorąc udział w warsztatach zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: funkcjonowania przestrzeni wiejskich, pozyskania wiadomości na temat sieci Natura 2000 oraz sposobów przekazania tej wiedzy dzieciom i młodzieży, ukazania pomysłów na wykorzystanie potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze (turystyka, zagrody edukacyjne, ośrodki agroturystyczne), zaprezentowania zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu: edukacji przyrodniczej, kulinariów na bazie produktów wiejskich oraz kreatywnych zajęć plastycznych.

Terminy spotkań:
12-13.06.2015Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000  Zobacz program
20-21.06.2015Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji          ekologicznej  Zobacz program
26-28.06.2015Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze  Zobacz program

Szkolenia poprowadzi Katarzyna Fujak, pracownik działu edukacji Babiogórskiego Parku Narodowego, trenerka Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

Miejsce spotkań:
Gospodarstwo Agroturystyczne „Orawska Knieja” (Kiczory-Polana 144A, 34-483 Lipnica Wielka)

Fundacja zapewnia usługę cateringową, nocleg oraz materiały szkoleniowe m.in. pakiet edukacyjny Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Szkoły jest udział w trzech spotkaniach.

Zgłoszenia:
Aby wziąć udział w bezpłatnych warsztatach należy przesłać do 1 czerwca br. formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub faksem: 12 631 57 30. W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 12 631 57 31

Serdecznie zapraszamy!

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 jest częścią projektu pn. „Natura 2000 Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Podsumowanie kolejnej wycieczki przyrodniczej po obszarach Góry Słonne" i „Dorzecza Górnego Sanu”

W najbliższą sobotę tj. 16 maja 2015 r. odbędzie się ostatnia wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza do obszarów Natura 2000 "Góry Słonne" i "Dorzecza Górnego Sanu".  Wycieczka organizowana jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trasa wycieczki przebiegać będzie od Sanoka poprzez  Uherce Mineralne - Zwierzyń - Myczkowce - Bezmiechowa - Manasterzec oraz Bykowce. Podczas przejazdów i pieszej wędrówki odbędą się warsztaty z rozpoznawania wiosennych roślin, grzybów i zwierząt.

 


Wielopokoleniowe wycieczki po Dolinie Noteci

W dniach 14, 20 i 30 maja 2015 r. odbędą się wielopokoleniowe wycieczki przyrodnicze po Dolinie Noteci w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem wycieczek jest zapoznanie uczestników z przyrodą Doliny Noteci, w tym występującymi na niej i w jej otoczeniu cennymi siedliskami przyrodniczymi oraz charakterystycznymi dla nich gatunkami roślin i zwierząt. Wycieczki skierowane są do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców nadnoteckich gmin.

 


Wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza po obszarach Natura 2000 Góry Słonne, Dorzecze Górnego Sanu

W dniu 2 maja 2015 r. odbyła się wielopokoleniowa wycieczka w ramach projektu realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczestnicy wycieczki  w wieku od 9 do 55 lat odwiedzili następujące obszary: Góry Słonne PLB180003, Góry Słonne PLH180013, Dorzecze Górnego Sanu PLH180021. Wycieczka była okazją do podziwiana fauny i flory na obszarach Ekologicznej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody: rezerwatów i parków krajobrazowych na terenie Gór Słonnych. Podczas omawianych wypraw odbyły się warsztaty z rozpoznawania wiosennych kwiatów - geofitów, drzew, owadów oraz ptaków. Obserwacje drapieżników przeprowadzono z platformy widokowej w rezerwacie Góra Sobień. Odwiedzono także zimowiska nietoperzy w sowieckich bunkrach leżących na szlaku rowerowym Linia Mołotowa. Sporym zaskoczeniem dla uczestników wycieczki była duża ilość salamander, spotykanych na ścieżkach, naliczono ponad 20 sztuk. Trasa wycieczki przebiegała od Sanoka poprzez Lesko i Uherce Mineralne (punkty widokowe na Góry Słonne w Postołowiu i Glinnem), rezerwat Sobień, rezerwat Polanki (ścieżka dydaktyczna), Liszna. Ostatni odcinek od Lisznej do Sanoka – Ośrodka Sosenki uczestnicy pokonali na rowerach po drodze obserwując ptactwo wodne na stawach dawnego poligonu wojskowego.

fot. P. Kutiak


Wycieczka przyrodnicza do obszaru Natura 2000 "Góry Słonne"

W sobotę tj. 9 maja odbędzie się kolejna wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza w ramach projektu realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy odwiedzą następujące obszary Natura 2000: Góry Słonne PLB180003, Góry Słonne PLH180013, Dorzecze Górnego Sanu PLH180021. Podczas przejazdów i pieszej wędrówki odbędą się warsztaty z rozpoznawania wiosennych roślin, grzybów i zwierząt. Trasa wycieczki przebiegać będzie od Sanoka poprzez Lesko i Uherce Mineralne (punkty widokowe na Góry Słonne w Postołowiu i Glinnem), Bezmiechowa - rezerwat „Dyrbek”, Manasterzec - rezerwat „Góra Sobień” oraz – Bykowce – rezerwat „Polanki”.

 


Wycieczki przyrodnicze do obszarów Natura 2000 "Góry Stołowe", "Góry Orlickie", "Dolina Bystrzycy Łomnickiej"

W dniach 7, 8 i 31 maja 2015 r. odbędą się wycieczki przyrodnicze w ramach projektu realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem projektu jest promocja Sieci Natura 2000 wśród społeczności lokalnych, jako źródła i podstawy do budowania pozytywnej marki w oparciu o zrównoważony rozwój. Wycieczka będzie okazją do podziwiana fauny i flory na obszarach Ekologicznej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody: rezerwatów i parków krajobrazowych na terenie Gór Stołowych, Gór Orlickich i Doliny Bystrzycy Łomnickiej. Uczestnicy wycieczek odwiedzą następujące miejsca: Dolinę Orlicy, Torfowisko pod Zieleńcem, Jaskinię Niedźwiedzia, Śnieżnik i Międzygórze. Podczas omawianych wypraw odbędą się warsztaty z rozpoznawania kwiatów, drzew, owadów oraz ptaków.

 


Bezpłatne warsztaty "Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej” w Jaroszowcu. Zapraszamy!

Przypominamy, że w dniach 8-9 maja 2015 r. w Ośrodku rekreacyjnym „Leśny Zakątek” w  Jaroszowcu odbędą się bezpłatne warsztaty pt. ”Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej”. Warsztaty realizowane są w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. Celem warsztatów jest zdobycie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu edukacji i animacji przyrodniczej, pozyskanie wiadomości na temat sieci Natura 2000 oraz sposobów przekazania tej wiedzy dla dzieci i młodzieży, ukazanie pomysłów na wykorzystanie potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze (zagrody edukacyjne, zajęcia terenowe). Dodatkowo uczestnicy warsztatów w ramach wizyty studyjnej odwiedzą gospodarstwo agroturystyczne w malowniczej wiosce na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz fermę strusi afrykańskich w Kiełkowicach.

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 jest częścią projektu pn. „Natura 2000 Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 „Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika”

8 maja 2015 r. zorganizowana została wycieczka na teren obszaru Natura 2000 „Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika”, w ramach projektu pn. „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jej uczestnikami byli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Kudowy-Zdrój.
Na początku wycieczki odwiedzono Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie k. Stronia Śląskiego wraz z wykwalifikowanym przewodnikiem. Następnie grupa udała się szlakiem na szczyt Śnieżnika (1424 m n.p.m.). W Schronisku Pod Śnieżnikiem zrobiono przerwę i grupa zeszła w dół do Międzygórza, gdzie na koniec odwiedziła rezerwat „Wodospad Wilczki”, którego wysokość wynosi 22m, drugi pod względem wielkości w Sudetach.

 


Wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 „Torfowisko Pod Zieleńcem”, „Dzika Orlica”

7 maja 2015 r. zorganizowana została wycieczka na teren obszaru Natura 2000 PLH020014 „Torfowisko Pod Zieleńcem”, PLH020061 „Dzika Orlica”, oraz zamek Szczerba, w ramach projektu pn. „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jej uczestnikami byli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Kudowy-Zdrój. Trasa przez torfowisko obejmowała obie kładki edukacyjne. W tych miejscach skupiono się na funkcjonowaniu i roli torfowisk wysokich oraz towarzyszącej, charakterystycznej roślinności bagiennej, w tym wełnianki, torfowca i żurawiny błotnej. Rzeka Orlica jest zlewnią Morza Północnego i miejscem, gdzie występują rzadkie siedliska naturowe, w tym olszynki górskie oraz torfowiska niskie w postaci młak. Uczniowie uczyli się także rozpoznawania śpiewów ptaków.

 


Podsumowanie drugiego modułu bezpłatnych warsztatów w Niwie

W dniach 4-5 maja 2015 r. w Niwie odbyły się bezpłatne warsztaty pt. „Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej” w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000.
W pierwszym dniu uczestnicy warsztatów zapoznali się z edukacją przyrodniczą w podstawach programowych wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Ze względu na charakter grupy, którą w przeważającej części reprezentowali nauczyciele wszyscy wspólnie na zasadzie dyskusji i wymiany doświadczeń omówiliśmy temat metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych stosowanych w szkole w odniesieniu do edukacji przyrodniczej. Część teoretyczną zakończyliśmy omówieniem szczegółowo metodyki prowadzenia zajęć w warunkach zagrody edukacyjnej. Wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że najważniejsze w edukacji przyrodniczej jest uczenie się poprzez działanie – mówi trenerka FWIE.
Drugi dzień upłynął na zajęciach praktycznych, które w głównej mierze skupiały się na zabawach i zajęciach prowadzonych w gospodarstwach edukacyjnych. Uczestnicy z wielkim zapałem uczestniczyli we wszelkiego rodzaju aktywnościach: zabawach, animacjach, tańcach, a nawet pracach twórczych.
Dodatkowo uczestnicy warsztatów w ramach wizyty studyjnej będącej częścią Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 odwiedzili gospodarstwo „Szlak Ginących Zawodów” w Kudowie-Zdroju, gdzie mieli okazję zapoznać się z dawnymi zawodami: garncarstwem, kowalstwem, tkactwem, piekarstwem czy skosztować świeżo wypieczonego chleba z wiejskim smalcem oraz Skansen w Wambierzycach. Skansen ten powstał z  inicjatywy i wielkiej pasji pana Mariana Gancarskiego, który bardzo serdecznie przywitał gości. Na terenie swojego gospodarstwa agroturystycznego stworzył muzeum, w którym zgromadził ogromną liczbę eksponatów. Są to w głównej mierze: sprzęty domowego użytku, narzędzia wykorzystywane przez rzemieślników różnych profesji, wyposażenie wnętrz izb mieszkalnych, czy maszyny rolnicze. Dzięki hojności właściciela uczestnicy zwiedzili również mini zoo należące skansenu – dodaje trenerka FWIE.

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 jest częścią projektu pn. „Natura 2000 Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


To już ostatni dzwonek na zgłoszenie udziału w konkursie “Natura - Naturalna Inspiracja”!

Lubisz rysować, malować, robić wyklejanki? A może Twoim marzeniem jest występowanie na scenie, reżyserowanie filmów czy pisanie scenariuszy? Patrzysz na otaczający Cię Świat inaczej niż Twoi rówieśnicy?

Weź udział w konkursie przyrodniczym organizowanym przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu "Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja". Przelej swoją wizję dotyczącą Natury 2000 na papier i pod kierunkiem wychowawcy, wraz z grupą kolegów i koleżanek przygotujcie happening, lekcję otwartą, apel, wystawę prac plastycznych czy spotkanie z przyrodnikiem.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać deklarację przystapienia do konkursu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Prace konkursowe przyjmowane będą do 15 czerwca 2015 roku.

Do wygrania atrakcyjne nagrody:
- zestawy edukacyjne np. lunety, mikroskopy, chusta lub tunel Klanza, wydawnictwa przyrodnicze dla 3 nagrodzonych placówek w jednym obszarze. Osoby uczestniczące w przygotowaniu nagrodzonych prac konkursowych otrzymają koszulki, torby lub workoplecaki ekologiczne.
- koszulki, torby ekologiczne lub workoplecaki dla 3 wyróżnionych grup w każdym obszarze.

 

Dodatkowo każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się w zakładce Konkursy.

 


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty na temat produktu lokalnego, ekomarki w Stajkowie (obszar Natura 2000 Dolina Noteci).

Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, nauczycieli, studentów, rolników w szczególności z gmin: Białe Błota, Sicienko, Kcynia, Nakło nad Notecią, Sadki, Bydgoszcz, Wyrzysk, Gołańcz, Chodzież, Szamocin, Czarnków, Lubasz, Ujście, Miasteczko Krajeńskie, Kaczory, Białośliwe, Wieleń, Trzcianka i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Dolina Noteci, Nadnoteckie Łęgi.

Uczestnictwo w Szkole Rozwoju Ekomarka pozwoli absolwentom spojrzeć na miejsce objęte ochroną Natura 2000 jako potencjał i źródło do rozwoju regionu, rozwoju własnej firmy lub stworzenia miejsc pracy dla lokalnej społeczności, prowadzenia zajęć edukacyjnych i działań społecznych.

Zajęcia odbędą się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Nad Stawem” (Stajkowo 87 B, 64-720 Lubasz)  w następujących terminach:

26-27.05.2015 - Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności
08-09.06.2015  - Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych
14-16.07.2015 - Budowanie ekomarki, produktu, marki lokalnej

Uczestnikom organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, obiad, serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby także nocleg. Aby wziąć udział w szkoleniach, konieczne jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego do 20 maja. Więcej informacji na stronie www.natura2000.fwie.pl w zakładce „Weź udział w Szkole” lub pod nr telefonu 12 631 57 31 Serdecznie zapraszamy!

Szkoła Rozwoju Ekomarka jest częścią projektu pn. „Natura 2000 Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Zapraszamy na bezpłatną wycieczkę przyrodniczą po Pustyni Błędowskiej!

W dniu 1 maja 2015 r.  odbędzie się wycieczka do obszaru Natura 2000 Pustynia Błędowska w ramach projektu pn. „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem wycieczki będzie zapoznanie uczestników z przyrodą Pustyni Błędowskiej, w tym występującymi na niej i w jej otoczeniu cennymi siedliskami przyrodniczymi oraz charakterystycznymi dla nich gatunkami roślin, zwierząt i porostów. W trakcie wycieczki uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się rozpoznawać wybrane gatunki. Zostaną także przedstawione formy terenu związane z działaniem wiatru. Prowadzący przedstawi również historyczne uwarunkowania powstania Pustyni Błędowskiej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona przeprowadzonym na jej obszarze zabiegom ochrony czynnej, w tym ich roli w przetrwaniu i poprawie stanu muraw napiaskowych.

 


Wycieczka przyrodnicza po Dolinie Środkowego Bugu - zapraszamy!

We wtorek 28 kwietnia 2015 r. odbędzie się kolejna wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza do obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowego Bugu”.

Uczestnicy wycieczki będą mieli okazję poznać walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru Natura 2000 "Dolina Środkowego Bugu" i jego najbliższych okolic.

Wycieczka organizowana jest w ramach projektu pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Wycieczka przyrodnicza do obszaru Natura 2000 "Dolina Środkowego Bugu" - podsumowanie

Dnia 28 kwietnia 2015 r. dzieci w wieku szkolnym miały okazję poznać walory przyrodnicze obszaru Natura 2000 "Dolina Środkowego Bugu" w okolicach Hrubieszowa w ramach wycieczki przyrodniczej organizowanej przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Trasa wycieczki przebiegała między innymi przez wieś Matcze, gdzie podczas spaceru wzdłuż koryta rzecznego dzieci dowiedziały się o cechach charakterystycznych koryta i doliny rzeki o charakterze naturalnym oraz poznały ślady bytowania zwierząt występujących w obrębie tej rzeki, następnym ciekawym miejscem była miejscowość gminna – Horodło. Tu dzieci miały okazję poznać wiele faktów z historii regionu, wdrapać się na kopiec Unii Horodelskiej, spacerować po Wałach Jagiellońskich – pozostałościach po XIV wiecznym zamku, oraz zrobić krok poza obszar naszego kraju przekraczając słup graniczny, przejeżdżając przez  Hrubieszów dzieci podziwiały 13 kopuł cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny z XIX w. Ostatnim zwiedzanym miejscem była wieża widokowa w Gródku pod Hrubieszowej, z której roztaczał się zapierający dech w piersiach widok na rozległą dolinę Bugu. Dzięki zamontowanej na wieży lunecie oraz lornetkom dzieci prowadziły obserwacje ornitologiczne.


Wielopokoleniowa wycieczka przyrodnicza na teren obszaru Natura 2000 "Dolina Środkowego Bugu"

Dnia 25 kwietnia 2015 r. 39 osobowa grupa turystów indywidualnych, których grono stanowili emeryci, wzięła udział w wycieczce przyrodniczej na teren obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowego Bugu”. Wycieczkę zorganizowała Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”.

Wycieczka była okazją do zapoznania się z walorami przyrodniczymi i historycznymi obszaru Natura 2000 "Dolina Środkowego Bugu" w okolicach Dorohuska. Trasa przebiegała przez niewielką miejscowość o nazwie Turka, gdzie turyści podczas kilkukilometrowego spaceru mieli okazję podziwiać pomnikową aleję lipową, prowadzącą niegdyś do dóbr folwarcznych, oraz poznać charakter lasu położonego w dolinie Bugu. Następnym miejscem przystanku była miejscowość gminna – Dorohusk. Tu z krawędzi tarasu nadzalewowego można było obserwować ptaki licznie występujące w obrębie tej dzikiej rzeki: czaple siwe i białe, rybitwy białoskrzydłe i mewy śmieszki. Niemal na samej krawędzi tarasu nadzalewowego położony był również majestatyczny pałac Suchodolskich z poł. XVIII w z zabytkowym parkiem i grobowcem rodziny Suchodolskich.

 


Dobiegły końca bezpłatne warsztaty edukacyjne w Szczycienku pt. „Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności”

W dniach 22 - 23 kwietnia 2015 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych (MiLA) przeprowadziła bezpłatne warsztaty pt. „Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności” w ramach Szkoły Rozwoju – EKOMARKA. Warsztaty odbyły się w Gospodarstwie Agroturystycznym  UL w Szczycienku. W trakcie spotkania zaprezentowano metody uatrakcyjnienia miejsca, wykorzystania dziedzictwa w kierunku rozwoju regionu, tj. ekomuzeum, questing, marka lokalna, wykorzystując przy tym konkretne przykłady i doświadczenie zespołu MiLA we wdrażaniu tych metod w różnych miejscach Polski. Przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy z grupą, angażujących wszystkich uczestników: dyskusja moderowana, warsztaty, burza mózgów, grupa wypracowała konkretne oferty turystyczne/pobytowe w regionie uwzględniające zasoby przyrodnicze otoczenia Natury 2000.

Szkoła Rozwoju – EKOMARKA  jest częścią projektu pn. „Natura 2000 Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Podsumowanie wycieczki przyrodniczej po obszarze Gór Stołowych

W dniu 23 kwietnia 2015 r. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zorganizowała wycieczkę na teren obszaru Natura 2000 Góry Stołowe, w ramach projektu pn. „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klasy V i VI Społecznej Szkoły Podstawowej w Kudowie-Słonym. Trasa wycieczki wiodła przez Radkowskie Skały i Skalne Grzyby do Radkowa. W trakcie wędrówki dzieci poznawały budowę geologiczną Gór Stołowych i podziwiały ciekawe formy skalne utworzone przez siły natury. Przejście szlaku było też dobrą okazją do przedstawienia uczniom zasad funkcjonowania ekosystemu lasu, jego budowy warstwowej i wskazania różnic pomiędzy lasem iglastym (borem) a mieszanym i liściastym. Celem wycieczki było również propagowanie aktywności fizycznej w postaci pieszej turystyki górskiej, co umożliwiło pokazanie dzieciom najbliższego regionu, zaszczepienie pasji poznawania ,,swojej małej ojczyzny” i uwrażliwienia na piękno natury, w tym wypadku budzącej się do życia po zimowym uśpieniu.
Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Skansenie Dawnych Sprzętów w Wambierzycach, jako swoista podróż w czasie. Tu dzieci mogły zobaczyć nieznane im narzędzia codziennego użytku, wykorzystywane przez minione pokolenia i sprzęty używane do prac polowych. W mini-zoo, z bliska można było się przyjrzeć strusiom, osiołkom, danielom, jeleniom, dzikom i ptactwu wodnemu. W ten sposób uczniowie mogli się przekonać, że w ich najbliższym sąsiedztwie znajdują się ciekawe pod względem poznawczym i przyrodniczym obszary o znaczeniu ogólnoeuropejskim, chronione w ramach systemu Natura 2000.


Sprawozdanie z wycieczek przyrodniczych po Górach Stołowych

W dniach 18 i 19 kwietnia 2015 r. odbyły się dwie wielopokoleniowe wycieczki w ramach projektu realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczestnicy wycieczek odwiedzili następujące obszary: Góry Słonne PLB180003, Góry Słonne PLH180013, Dorzecze Górnego Sanu PLH180021, Sanisko w Bykowcach PLH180045. Wycieczki były okazją do oglądania i rozpoznawania przy pomocy literatury karpackich przedstawicieli fauny i flory na  w/w obszarach. Poszukiwania gatunków chronionych zrealizowano na obszarach rezerwatów: „Dyrbek”, „Polanki” i „Sobień” oraz ścieżkach dydaktycznych i szlakach Parku Krajobrazowego Gór Słonnych. Podczas omawianych wypraw odbyły się warsztaty z rozpoznawania wiosennych kwiatów - geofitów oraz drzew. Podczas wędrówek szukano w leżaninach – kłodach drzew  owadów oraz przy pomocy lornetek obserwowano ptaki. W Bezmiechowej na szybowisku omówiono ukształtowanie terenu Gór Słonnych oraz podczas spotkania z sokolnikiem omówiono cechy morfologiczne ptaków drapieżnych na przykładzie jastrzębia harrisa oraz pisklęcia puszczyka. Uczestnikami wycieczek byli przewodnicy ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, fotograficy oraz pasjonaci przyrody z powiatów sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

fot. P. Kutiak

 


Drugi moduł warsztatów w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej dobiegł końca

W dniach 17-18 kwietnia 2015 r. w Jaworkach odbyły się kolejne warsztaty pt. „Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej” realizowane w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000. 

Celem warsztatów jest zdobycie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu edukacji i animacji przyrodniczej, pozyskanie wiadomości na temat sieci Natura 2000 oraz sposobów przekazania tej wiedzy dla dzieci i młodzieży, ukazanie pomysłów na wykorzystanie potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze (zagrody edukacyjne, zajęcia terenowe). Wśród uczestników można było odnaleźć czynnych nauczycieli, przewodników górskich, a także pracowników gospodarstw agroturystycznych. Na samym początku warsztatów została omówiona tematyka miejsca edukacji przyrodniczej w podstawach programowych wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczestnicy zapoznali się ze schematem pozwalającym na całościowe zgłębienie tajników świata przyrody i uwrażliwienie najmłodszych na piękno otaczającego świata. Schemat ten został zawarty w czterech prostych słowach: POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, POKOCHAĆ, CHRONIĆ. W drugim dniu szkolenia omówione zostały metody i formy kształcenia. Nie mogło zabraknąć również warsztatów twórczych z zakresu rękodzieła. Ich efektem były fantastyczne obrazki stworzone za pomocą ryżu, kaszy, słonecznika, czy innych darów natury.  Uczestnicy wykazali się również niesamowitą kreatywnością i pomysłowością przy zajęciach z „Eko-mody”, czyli tworzeniu strojów z papieru. Po raz kolejny, zarówno uczestnicy, jak i prowadzący doszli do wniosku, iż przyroda świetnie poradzi sobie bez człowieka, natomiast istnienie i funkcjonowanie ludzi bez otaczającego świata przyrody byłoby zupełnie niemożliwe.

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 jest częścią projektu pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Zapraszamy do udziału w wycieczce przyrodniczej po Dolinie Środkowego Bugu

W dniu 25 kwietnia 2015 r. odbędzie się wielopokoleniowa wycieczka ukazująca walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru Natura 2000 "Dolina Środkowego Bugu" i jego najbliższych okolic.

Wycieczka organizowana jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas wycieczki będzie można podziwiać rozległą dolinę Bugu z licznymi starorzeczami i podmokłymi łąkami, posłuchać "hałasu natury" - oddawanych jednocześnie głosów licznych gatunków ptaków, dla których dolina ta to ważne miejsce bytowania, rozrodu i żerowania. Spojrzymy również na rzekę z krawędzi tarasu nadzalewowego w miejscowości Dorohusk, gdzie zlokalizowany jest zabytkowy zespółpałacowy z poł. XVIII w. wzniesiony przez rodz. Suchodolskich, resztki otaczającego pałac parku oraz zespół kościoła parafialnego pw. NMP i św. Jana Nepomucena wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 1905 – 1909. Na trasie wycieczki znajdą się również inne atrakcje związane z wielokulturowym dziedzictwem tego regionu: kapliczka św. Jana Nepomucena z I poł. XIX w. w Puszczy, zabytkowa, murowana była cerkiew unicka w Klesztowiewybudowana przed 1772 r., zabytkowy drewniany młyn wodno-gazowy z 1921 r., pomnikowe jesiony wyniosłe oraz cmentarz prawosławny z II pol. XIX w. w okolicacach Pobołowic.

 


W dniach 18 i 19 kwietnia 2015 r. odbędą się dwie wielopokoleniowe wycieczki  do obszaru Natura 2000 Góry Słonne.

Wycieczki organizowane są przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem wycieczek jest integracja osób w różnym wieku wokół tematu Natury 2000. Podczas zajęć prowadzący będzie starał się ukazać pozytywne strony aktywnego wypoczynku, oraz propagować odwiedzanie obszarów wiejskich jako areałów atrakcyjnych dla uprawiania turystyki. Omawiane tereny posiadają unikatowy krajobraz oraz swoją własną kulturę, zwyczaje i lokalne tradycje. Uczestnicy wycieczek odwiedzą następujące obszary: Góry Słonne PLB180003, Góry Słonne PLH180013 oraz Dorzecze Górnego Sanu PLH180021. Wycieczka będzie okazją do podziwiana fauny i flory na obszarach Ekologicznej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody: rezerwatów i parków krajobrazowych na terenie Gór Słonnych. Podczas omawianych wypraw odbędą się warsztaty z rozpoznawania wiosennych kwiatów, drzew, owadów oraz ptaków.

 


Podsumowanie szkolenia na temat „Nowych funkcji przestrzeni wiejskich usytuowanych w obszarach Natura 2000” w Niwie

W dniach 10-11 kwietnia 2015 roku w gospodarstwie agroturystycznym „Villa Sol” w Niwie odbyło się szkolenie na temat „Nowych funkcji przestrzeni wiejskich usytuowanych w obszarach Natura 2000” w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000.

W szkoleniu uczestniczyli bardzo aktywni studenci, którzy w najbliższym czasie chcą podjąć się edukacji przyrodniczej dzieci. Pojawili się również czynni nauczyciele, którzy prezentowali bogatą wiedzę przyrodniczą oraz osoby, które chcą w przyszłości otworzyć zagrodę edukacyjną. Ze względu na małe zróżnicowanie grupy i duże zaangażowanie uczestników pierwszy dzień szkolenia przebiegł na zasadzie dyskusji, zadawanych pytań oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

W drugim dniu prowadzący przedstawili propozycje zajęć dla dzieci w warunkach gospodarstwa agroturystycznego. Były szaleństwa z chustą animacyjną, tunelem oraz szachownicą, wyścigi w potrójnych spodniach, mnóstwo propozycji gier i zabaw. Podczas zajęć kulinarnych rozbudzane były zmysły uczestników podczas zajęć kulinarnych. Na sam koniec w ramach rękodzieła wykonane zostały kury z siana oraz koniki z włóczki.

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 realizowana jest w ramach projektu "Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 


Zapraszamy na szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 Pustynia Błędowska i Ostoja Środkowojurajska

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza do udziału w bezpłatnej Szkole Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 organizowanej w ramach projektu "Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, studentów i absolwentów wyższych uczelni oraz nauczycieli, edukatorów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, rolników w szczególności z gmin: Klucze, Wolbrom, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Dąbrowa Górnicza i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 Pustynia Błędowska i Ostoja Środkowojurajska.

Udział w Szkole Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 pozwala zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu: funkcjonowania przestrzeni wiejskich, pozyskania wiadomości na temat sieci Natura 2000 oraz sposobów przekazania tej wiedzy dla dzieci i młodzieży, ukazania pomysłów na wykorzystanie potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze (turystyka, zagrody edukacyjne, ośrodki agroturystyczne), zaprezentowania pomysłów zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu: edukacji przyrodniczej, kulinariów na bazie produktów wiejskich oraz kreatywnych zajęć plastycznych.

Zajęcia odbędą się w Lokalu u Pyzy w Olkuszu (ul. Legionów Polskich 3, 32-300 Olkusz) w następujących terminach:
24-25.04.2015  - Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000
08-09.05.2015 - Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej
19-21.06.2015 - Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze

Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Szkoły jest udział w 3 spotkaniach. Uczestnikom organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, obiad, serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby także nocleg. Aby wziąć udział w szkoleniach, konieczne jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego do 20 kwietnia. Więcej informacji na stronie www.natura2000.fwie.pl w zakładce „Weź udział w Szkole” lub pod nr telefonu 12 631 57 31

Serdecznie zapraszamy!

 


Ruszają zapisy na bezpłatne warsztaty Szkoły Rozwoju EKOMARKA w miejscowości Kiczory – Polana

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA. Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, nauczycieli, studentów, rolników w szczególności z gmin: Jabłonka, Lipnica Wielka, Zawoja, Czarny Dunajec, Nowy Targ, Szaflary, Bystra Sidzina i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszarów Natura 2000 Babia Góra, Na Policy, Pasmo Policy, Torfowiska Orawsko-Nowotarskie.

Uczestnictwo w Szkole Rozwoju EKOMARKA pozwoli absolwentom spojrzeć na miejsce objęte ochroną Natura 2000 jako potencjał i źródło do rozwoju regionu, rozwoju własnej firmy lub stworzenia miejsc pracy dla lokalnej społeczności, prowadzenia zajęć edukacyjnych i działań społecznych.

Zajęcia odbędą się w Gospodarstwie Agroturystycznym "Orawska Knieja" (Kiczory - Polana 144A, 34-483 Lipnica Wielka) w następujących terminach:
23-24.04.2015Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności
12-13.05.2015Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych
16-18.06.2015 Budowanie ekomarki/produktu/marki lokalnej

Uczestnikom organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, obiad, serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby także nocleg. Aby wziąć udział w szkoleniach, konieczne jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego do 20 kwietnia. Więcej informacji na stronie www.natura2000.fwie.pl w zakładce „Weź udział w Szkole” lub pod nr telefonu 12 631 57 31

Serdecznie zapraszamy!

 


Bezpłatne warsztaty na temat produktu lokalnego, ekomarki w Szczycienku

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ma zaszczyt zaprosić na bezpłatne warsztaty w ramach Szkoły Rozwoju EKOMARKA. Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, nauczycieli, studentów, rolników w szczególności z gmin: Drawno, Miastko, Polanów, Biały Bór, Szczecinek, Czaplinek, Borne Sulinowo, Tychowo, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec, Bobolice, Barwice, Grzmiąca, Brzeżno, Połczyn Zdrój, Świdwin, Mirosławiec  i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu  czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska.

Udział w Szkole Rozwoju EKOMARKA pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: odkrywania wartości miejsca, potencjału jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, określania wizji i kierunków rozwoju  konkretnego obszaru Natura 2000, budowania współpracy lokalnej tj. questing, ekomuzeum, produkt lokalny, marka lokalna, rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu, wykorzystania potencjału regionu w celach edukacyjnych, zarobkowych lub/i społecznych, budowania marki regionu (miejsca), marki lokalnej.

Zajęcia odbędą się w Gospodarstwie Agroturystycznym UL (Szczycienko 11, 78-523 Nowe Worowo) w następujących terminach:
22-23.04.2015 Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności
05-06.05.2015Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat rolnośrodowiskowych
01-03.06.2015Budowanie ekomarki/produktu/marki lokalnej

Uczestnikom organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, obiad, serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby także nocleg. Aby wziąć udział w szkoleniach, konieczne jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego do 20 kwietnia. Więcej informacji na stronie www.natura2000.fwie.pl w zakładce „Weź udział w Szkole” lub pod nr telefonu 12 631 57 31

Serdecznie zapraszamy!

 


Bezpłatne warsztaty Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 w Jaworkach.

W dniach 17 i 18 kwietnia 2015 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Biała Woda” w Jaworkach odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego, narzędzia edukacji ekologicznej”  w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000.
Do udziału w szkole zapraszamy studentów, nauczycieli, edukatorów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, rolników w szczególności z gmin: Szczawnica, Czorsztyn, Krościenko, Ochotnica Dolna, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, Krynica Zdrój, Łącko, Łapsze Niżne i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Pieniny, Ostoja Popradzka, Małe Pieniny, Podkowce w Szczawnicy, Niedzica.

Uczestnikom organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, obiad, serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby także nocleg. Zapraszamy! Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia. Więcej informacji na stronie www.natura2000.fwie.pl w zakładce „Weź udział w Szkole”.

 


Bezpłatna Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000 w Jaworkach.

W dniach 23-24 marca 2015 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Biała Woda” w Jaworkach odbyło się bezpłatne szkolenie na temat „Nowych funkcji przestrzeni wiejskich usytuowanych w obszarach Natura 2000” w ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000.

Celem szkolenia było zdobycie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonowania przestrzeni wiejskich oraz sieci Natura 2000.  W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. Pojawili się zarówno studenci, jak również właściciele gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, przedstawiciele władzy lokalnej oraz wolni słuchacze, którzy chcieli dowiedzieć się o funkcjonowaniu sieci Natura 2000 w najbliższej okolicy.
W pierwszy dzień realizowany był temat związany z funkcjami wsi dawniej a dziś oraz przeobrażeniami środowiska wiejskiego we współczesnym świecie. Następnie zostały zaprezentowane podstawowe informacje związane z siecią Naturą 2000 i możliwością wykorzystania obszarów chronionych na potrzeby turystyki i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Na zakończenie omówione zostały zasady prowadzenia gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych na przykładzie „Zaczarowanego Wzgórza” w Czasławiu koło Krakowa.
W drugi dzień omówione zostały przykłady zagród edukacyjnych z zagranicy, głównie Austrii i Szwajcarii. Dalsza część dnia upłynęła na zajęciach praktycznych związanych z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży oraz kulinariami wiejskimi i rękodziełem.

 


 

 


 


Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej

Szkole Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000

organizowanej w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do udziału zapraszamy studentów i absolwentów wyższych uczelni, nauczycieli, edukatorów, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. W szczególności zapraszamy osoby z gmin: Szczawnica, Czorsztyn, Krościenko, Ochotnica Dolna, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, Krynica Zdrój, Łącko, Łapsze Niżne i okolic zainteresowane rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Pieniny, Ostoja Popradzka, Małe Pieniny, Podkowce w Szczawnicy, Niedzica.

Biorąc udział w Szkole otrzymasz bezpłatny pakiet edukacyjny, zyskasz wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu:

- funkcjonowania przestrzeni wiejskich,
- pozyskania wiadomości na temat sieci Natura 2000 oraz sposobów przekazania tej wiedzy dla dzieci i młodzieży,
- ukazania pomysłów na wykorzystanie potencjału, jaki daje lokalne dziedzictwo przyrodnicze (turystyka, zagrody edukacyjne, ośrodki agroturystyczne),
- zaprezentowania pomysłów zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu: edukacji przyrodniczej, kulinariów na bazie produktów wiejskich oraz kreatywnych zajęć plastycznych.

W ramach Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 odbędą się trzy kilkudniowe spotkania w następujących terminach:

23-24.03.2015 - Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000.
17-18.04.2015 - Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego,
                              narzędzia edukacji ekologicznej.
10-12.07.2015- Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze.

Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Szkoły jest udział w 3 spotkaniach. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Biała Woda” (Jaworki, ul. Biała Woda 44, 34-460 Szczawnica). Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe, obiad oraz serwis kawowy, a przy wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby także nocleg.

W celu zgłoszenia udziału w Szkole Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 należy przesłać do 20.03.2015 formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem dokumentów:
- drogą elektroniczną: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
- faksem: 012 631 57 30
- pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków

Formularze dostępne są na stronie www.natura2000.fwie.pl w zakładce „Weź udział w Szkole”. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Kwalifikacja dokonywana będzie według regulaminu dostępnego na stronie. Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane telefonicznie lub mailowo.

Więcej informacji pod nr 12 631 57 31

 Serdecznie zapraszamy!

 


Warsztaty „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
    
Dnia 10 marca 2015 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli zainteresowanych tematyką Natura 2000, szczególnie nauczycieli biologii i przyrody. Warsztaty przeprowadził przedstawiciel Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, a uczestnikami byli nauczyciele z Białegostoku i okolic. Uczestnicy warsztatów otrzymali od organizatora dyplom za udział w warsztatach oraz bezpłatny pakiet edukacyjny, który ma służyć im w dalszym przekazywaniu dzieciom wiedzy na temat obszarów Natura 2000. W skład pakietu wchodzą m.in. gry edukacyjne o tematyce Natura 2000 oraz prezentacje multimedialne. 

Warsztaty realizowane są w ramach projektu "Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 


Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Pustynia Błędowska

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach Szkoły Rozwoju Ekomarka oraz Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000.

Zajęcia odbędą się w następujących terminach:

Szkoła Rozwoju Ekomarka
20-21.03.2015 - Natura 2000 jako potencjał i szansa rozwoju lokalnej społeczności.
09-10.04.2015 - Warsztaty nt. produktu lokalnego, gospodarstw ekologicznych, dopłat
                            rolnośrodowiskowych.
28-30.05.2015- Budowanie ekomarki, produktu, marki lokalnej.

Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000
27-28.03.2015 - Nowe funkcje przestrzeni wiejskiej usytuowanej na obszarze Natura 2000.
24-25.04.2015 - Metodyka prowadzenia zajęć w warunkach gospodarstwa wiejskiego,
                           narzędzia edukacji ekologicznej.
19-21.06.2015- Praktyczne warsztaty przyrodnicze: ornitologiczne, botaniczne, ogólnoprzyrodnicze.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, studentów i absolwentów wyższych uczelni oraz osoby prywatne – twórców, rękodzielników, nauczycieli, edukatorów, właścicieli gospodarstw ekologicznych, rolników w szczególności z gmin: Klucze, Wolbrom, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Dąbrowa Górnicza i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu czy gospodarstwa w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Pustynia Błędowska.

Pierwsze zajęcia odbędą się w gospodarstwie Stacja Turystyczna Jurajska (Domaniewice 54, 32-310 Klucze). Zgłoszenia można nadsyłać do 19.03.2015 (Szkoła Rozwoju Ekomarka) oraz do 24.03.2015 (Szkoła Animatorów Edukacji Ekologicznej - Natura 2000). Liczba miejsc jest ograniczona.

Certyfikat ukończenia Szkoły Rozwoju Ekomarka i/lub Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej – Natura 2000 otrzymają osoby, które wezmą udział we wszystkich trzech modułach szkoleń. Certyfikat udziału w Szkołach otrzymają osoby, które wezmą udział w mniej niż 3 modułach tematycznych.

Każdy kto weźmie udział w Szkole Rozwoju Ekomarka lub Szkole Animatorów Edukacji Ekologicznej otrzyma bezpłatnie pakiet edukacyjny. Więcej informacji w zakładce „Weź udział w Szkole”.

Serdecznie Zapraszamy!

 


Chcesz poznać walory przyrodnicze Puszczy Knyszyńskiej i zgłębić swoją wiedzę na temat sieci obszarów Natura 2000?

Weź udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych pt. "Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja", które odbędą się  10 marca 2015 r. o godz. 16:00 i 12 marca 2015 r. o godz. 15:30 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4.

Warsztaty skierowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, edukatorów, jak również osób należących do lokalnych organizacji pozarządowych, samorządowców z gmin leżących na terenie obszaru Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (gminy: Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów, Jasionówka, Knyszyn, Janów, Korycin, Krynki, Sokółka, Szudziałowo).

Celem szkoleń jest wzbogacenie wiedzy dorosłych na temat sieci obszarów Natura 2000. Uczestnicy otrzymają bezpłatnie pakiet edukacyjny "Natura 2000" i dyplom potwierdzający udział w warsztatach.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt z p. Wojciechem Róg, tel. (12) 6315731

Zapraszamy!

 


Chcesz poszerzyć swoją wiedzę o Naturze 2000?

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza na bezpłatne warsztaty edukacyjne pt. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”,  które odbędą się 25 lutego 2015 r. o godz. 14:30 w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku przy ul. Polanki 51 i 9 marca 2015 r. o godz. 15:30 w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim  przy ul. Kopernika 17.

Serdecznie zapraszamy  nauczycieli, wychowawców świetlic, edukatorów, NGO, pracowników edukacji parków narodowych, krajobrazowych, lasów państwowych, ośrodków edukacji ekologicznej z obszaru gmin:  Gdańsk, Sopot, Gdynia, Kosakowo, Puck, Władysławowo, Jastarnia, Hel, Nowy Dwór Gdański, Sztutowo, Stegna, Krynica Morska, Elbląg, Frombork, Tolkmicko i Braniewo.

Warsztaty będą omawiały wykorzystanie pakietu edukacyjnego „Natura 2000” do pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy będą mogli poszerzyć swoją przyrodniczą wiedzę na temat sieci obszarów Natura 2000, ich bioróżnorodności oraz problemach i konfliktach społecznych związanych z ochroną przyrody.

Wszyscy uczestnicy szkolenia bezpłatnie otrzymają pakiet edukacyjny i materiały promujące projekt (koszulki lub torby). Wszystkich zainteresowanych, prosimy o kontakt pod numerem 12 6315731 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 Uwaga! Ilość miejsc limitowana!

 


Zachęcamy do poszerzenia swojej wiedzy na temat obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska!

Weź udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych pt. "Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" które odbędą w środę 18 lutego 2015 r. w godz. 14:00-16:15 w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie przy al. Niepodległości 28.

W warsztatach mogą wziąć udział nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, bibliotekarze, jak również osoby należące do lokalnych organizacji pozarządowych,  samorządowcy z gmin leżących na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Drawska (gminy: Drawno, Ostrowice, Miastko, Wierzchowo, Polanów, Złocieniec, Biały Bór, Bobolice, Szczecinek, Barwice, Czaplinek, Grzmiąca, Borne Sulinowo, Połczyn Zdrój, Tychowo, Świdwin, Drawsko Pomorskie, Mirosławiec, Kalisz Pomorski, Brzeżno).

 Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów oraz bezpłatny pakiet edukacyjny "Natura 2000"  w skład którego wchodzą prezentacja multimedialna, arkusze pracy ucznia, komiks i bajki w formie wizualno-słuchowiskowej, gra memory i diaporama.

Wszystkich zainteresowanych warsztatami, prosimy o kontakt pod numerem (12) 6315731, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 


Za nami kolejne warsztaty edukacyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach z terenów gmin, leżących na obszarach Natura 2000 Góry Stołowe, Pustynia Błędowska.

Bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży odbyły się w Bystrzycy Kłodzkiej, Wolbromiu i Szczytnej. Warsztaty zrealizowano w ramach projektu "Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zajęcia warsztatowe miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży na temat sieci obszarów chronionych Natura 2000. W warsztatach wykorzystano pakiet edukacyjny Natura 2000. Poprzez gry i zabawy dzieci mogły w łatwy i przystępny sposób poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą i dowiedzieć się jakie gatunki ptaków i innych rzadkich zwierząt są chronione na danych obszarach Natura 2000. Placówki w których przeprowadzone zostały warsztaty otrzymały bezpłatny pakiet edukacyjny Natura 2000, który obejmuje grę planszową, grę memory, Domino 2000, komiks, plansze edukacyjne i płytę DVD, dzięki któremu uczniowie mogą poznawać i utrwalać wiedzę przyrodniczo-ekologiczną.

 


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych poświęconych obszarom Natura 2000 Góry Stołowe, Góry Orlickie, Dolina Bystrzycy Łomnickiej.

Warsztaty organizowane są przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warsztaty odbędą się w dniach:
10.02.2015 o godz. 14:30 w Miejskim Zespole Szkół w Dusznikach Zdroju, ul. Wybickiego 2a
12.02.2015 o godz. 15:00 w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim, ul. Kościelna 1

W warsztatach mogą wziąć udział nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, bibliotekarze, jak również osoby należące do lokalnych organizacji pozarządowych, samorządowcy z gmin: Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Radków, Szczytna, Duszniki Zdrój, Bystrzyca Kłodzka.

Warsztaty będą omawiały wykorzystanie pakietu edukacyjnego „Natura 2000” do pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy warsztatów będą mogli poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą na temat sieci obszarów Natura 2000 i poznać bliżej walory przyrodnicze Gór Stołowych, Gór Orlickich i Doliny Bystrzycy Łomnickiej. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje pakiet edukacyjny i dyplom potwierdzający udział w warsztatach.

Prosimy o zapisy na warsztaty drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub telefoniczną 12 631 57 31. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszenia.

 


Zachęcamy do udziału w konkursie pt. „Natura – Naturalna Inspiracja”.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza dzieci z przedszkoli oraz ze szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących Gminy leżące na obszarach Natura 2000 objętych projektem „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” do udziału w konkursie pod hasłem Natura - Naturalna Inspiracja.

Jest to konkurs na przygotowanie i przeprowadzenie przez przedszkola lub szkoły podstawowe, gimnazjalne lokalnych aktywności w dowolnej formie (np. happeningów, lekcji otwartych, wystaw prac plastycznych, apeli, przedstawień, spotkań z przyrodnikiem itp.) adresowanych do własnych uczniów i lokalnych społeczności na temat Natury 2000.

Termin składania prac konkursowych upływa 15 czerwca 2015 roku, konkurs zostanie rozstrzygnięty 30 czerwca 2015 roku.

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegółowe informacje o konkursie w tym regulamin konkursu oraz deklaracja zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na naszej stronie www pod adresem:

http://www.natura2000.fwie.pl/index.php/konkursy/natura-2000-pozytywna-inspiracja

 


Zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych serdecznie zaprasza na bezpłatne 3 godzinne warsztaty edukacyjne pt. Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja,  realizowane w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem warsztatów jest wzbogacenie wiedzy na temat sieci Natura 2000. Uczestnicy warsztatów otrzymają bezpłatny pakiet edukacyjny „Natura 2000” oraz zaświadczenie o udziale w zajęciach.

Termin: 24.11.2014  godzina: 16:30
Miejsce: Nakło nad Notecią, Przedszkole "Wesoła Piątka", ul. Bydgoska 12

Termin: 25.11.2014  godzina: 15:00
Miejsce: Wieleń, Szkoła Podstawowa w Wieleniu, ul. Szkolna 4

Termin: 27.11.2014  godzina: 14:00
Miejsce: Pogorzałki, Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach, Pogorzałki 127

Termin: 01.12.2014  godzina: 10:30
Miejsce: Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107B

Termin: 03.12.2014  godzina: 15:00
Miejsce: Juszczyn, Zespół Szkół w Juszczynie

Termin: 04.12.2014  godzina: 12:00
Miejsce: Barwice, Zespół Szkół w Barwicach, ul. Moniuszki 12

Zapraszamy do udziału w warsztatach nauczycieli, wychowawców świetlic, pracowników edukacji parków narodowych, krajobrazowych, lasów państwowych, ośrodków edukacji ekologicznej.

Wszystkich zainteresowanych warsztatami, prosimy o kontakt pod numerem (12) 6315731, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Uwaga! Ilość miejsc limitowana!

 


Z Naturą 2000 za pan brat - warsztaty dla uczniów

W dniu 19 listopada 2014 r. odbędą się bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Maruszynie Dolnej, Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum  im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Bańskiej Niżnej oraz Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gronkowie, a jutro w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku i Szkole Podstawowej w Białej. Podczas warsztatów dzieci poznają cel tworzenia i zasady funkcjonowania sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Relacje z przeprowadzonych dotychczas warsztatów znajdziecie na naszej stronie: www.natura2000.fwie.pl w zakładce warsztaty.

 


Warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące obszarów chronionych Natura 2000

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeprowadziła kolejne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Gdańsku, Lesku, Przemyślu, Czaszynie, Hoczwi, Bukowsku, Starym Sączu, Nowosielcu, Brzozowie, Jędrzejowie, Ustrzykach Dolnych Różance oraz w Średniej Wsi. Dzięki zajęciom uczniowie mieli szansę uruchomić myślenie proekologiczne, dowiedzieć się więcej o obszarach chronionych Natura 2000 i wspólnie porozmawiać o przyrodzie otaczającej nas każdego dnia.

Podziękowania dla trenerów: Małgorzaty Piękoś, Eweliny Kurach, Ewy Langowskiej, Marka Maluśkiewicza, Sławomira Czyżowicza i Jana Sikory, którzy z niezłomnym zaangażowaniem dzielili się swoją wiedzą z najmłodszym pokoleniem.


Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach  z cyklu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”.

Najbliższe terminy warsztatów:

  • 17.11.2014 r. o godz. 14:00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, ul. Stróżowska 5
  • 18.11.2014 r. o godz. 14:30 w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Polanki 51
  • 01.12.2014 r. o godz. 9:00 w Pienińskim Parku Narodowym

Zajęcia obejmują poszerzanie wiedzy na temat sieci obszarów Natura 2000 a także sposobów wykorzystania pakietu edukacyjnego „Natura 2000” do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wszystkich zainteresowanych warsztatami, prosimy o kontakt z p. Wojciechem Róg, tel. (12) 6315731 lub za pomocą formularza kontaktowego.

Liczba miejsc ograniczona!

 


Kolejne warsztaty „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” już za nami

Po wakacyjnej przerwie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przeprowadziła  kolejne bezpłatne warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży  w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”.

Warsztaty  odbyły się w dniach:

26 września 2014 r.  w Przedszkolu Publicznym nr 1 im. "Misia Uszatka" w Wolbromiu,

8 października 2014 r. w Przedszkolu Samorządowym w Lesku.

Warsztaty mają na celu promowanie Sieci Natura 2000, wzbudzenie chęci odkrywania i poznawania tajemnic przyrody na obszarach wiejskich skupionych wokół Natury 2000, gdzie przyroda jest zachowana w bardzo dobrym stanie. Jednocześnie ważna jest promocja wiejskiej przestrzeni, jako miejsc atrakcyjnych turystycznie ze względu na krajobraz oraz tradycje i zwyczaje lokalne, a co za tym idzie, budowanie więzi emocjonalnych z regionem szczególnie u młodego pokolenia. Dlatego tak ważna jest zmiana świadomości, poprzez wyjaśnienie pojęć związanych z siecią Natura 2000, mechanizmów jej wdrażania i funkcjonowania, jako idei wspólnego europejskiego systemu ochrony przyrody. Podczas warsztatów dzieci poznały cel tworzenia i zasady funkcjonowania sieci obszarów chronionych Natura 2000. W zajęciach wykorzystano materiały pakietu edukacyjnego "Natura 2000", plansze edukacyjne oraz gry. Oprócz bloku tematycznego i treści związanych z ochroną przyrody dzieci miały możliwość uczestniczyć w zajęciach ruchowych, przy wykorzystaniu chusty Klanza oraz brały udział w grze intelektualnej "Memory przyrodnicze". Podczas niej nie tylko usprawniały myślenie, ale też poznawały nowe gatunki zwierząt, poszerzając swoją wiedzę przyrodniczą.

 


Podsumowanie warsztatów dla dzieci, młodzieży i nauczycieli z projektu „Natura 2000-Pozytywna Inspiracja” w drugim kwartale 2014 roku.

W II kwartale 2014 roku, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000-Pozytywna Inspiracja” zorganizowała bezpłatne warsztaty edukacyjne w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach z terenów gmin, leżących na obszarach Natura 2000. Zajęcia edukacyjne adresowane zarówno do uczniów, jak i nauczycieli pracujących w w/w placówkach w województwach: małopolskim, podkarpackim i lubelskim, miały na celu spopularyzowanie i poszerzenie wiedzy o sieci obszarów Natura 2000. Przeprowadzono 100 warsztatów dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 1815 uczniów. Zorganizowano także 10 warsztatów dla nauczycieli, w których udział wzięło 130 pedagogów. Podczas zajęć prowadzący posłużyli się pakietem edukacyjnym Natura 2000, w skład którego wchodziły: prezentacja multimedialna, arkusze pracy ucznia, komiks i bajki w formie wizualno-słuchowiskowej, gra memory oraz diaporama. Kolejne warsztaty przewidziane są na ostatni kwartał bieżącego roku oraz na 2015 rok.

Projekt „Natura 2000-Pozytywna Inspiracja” dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

 


Zapraszamy na warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”

Najbliższe warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, pracowników edukacji parków narodowych, krajobrazowych, lasów państwowych, ośrodków edukacji ekologicznej odbędą się w dniach:

23.05.2014 r. o godzinie 13:00-15:15 w Urzędzie Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1

23.05.2014 r. o godzinie 13:00-15:15 w Nadleśnictwie Stary Sącz, ul. Magazynowa 5

22.05.2014 r. o godzinie 14:00-16:15 i 16:15 do 18:30 w Szkole Podstawowej w Rodakach, ul.   Strażacka 11

20.05.2014 r. o godzinie 14:30-16:45 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku, ul.   Stróżowska 15

12.05.2014 r. o godzinie 15:00-17:15 w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu, ul. 1 Maja 27

Warsztaty będą omawiały wykorzystanie pakietu edukacyjnego Natura 2000 do pracy z dziećmi i młodzieżą na zajęciach. W trakcie warsztatów nauczyciele dowiedzą się o najważniejszych działaniach przeprowadzanych w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” . Uczestnicy warsztatów będą mogli w łatwy i przystępny sposób poszerzyć swoją wiedzę na temat sieci obszarów Natura 2000. Dodatkowo podczas warsztatów nauczyciele otrzymają bezpłatnie pakiety edukacyjne oraz dyplomy. Wszystkich zainteresowanych warsztatami, prosimy o kontakt z p. Wojciechem Róg, tel. (12) 6315731 lub za pomocą formularza kontaktowego. Liczba miejsc ograniczona!

 


Warsztaty edukacyjne dla nauczycieli pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”

W piątek 9 maja 2014 r. o godzinie 12.30 w Szkole Podstawowej w Krościenku nad Dunajcem, przy ulicy Pienińskiej 2 odbędą się bezpłatne warsztaty edukacyjne pn. „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”. Warsztaty są adresowane do nauczycieli, pracowników edukacji parków narodowych, krajobrazowych, lasów państwowych, ośrodków edukacji ekologicznej itp. Warsztaty będą omawiały wykorzystanie pakietu edukacyjnego Natura 2000 do pracy z dziećmi i młodzieżą na zajęciach. Przedstawione zostaną wszystkie elementy w nim zawarte.

W trakcie warsztatów nauczyciele dowiedzą się o najważniejszych działaniach przeprowadzanych w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” . Ponadto uczestnicy warsztatów będą mogli w łatwy i przystępny sposób poszerzyć swoją wiedzę na temat sieci obszarów Natura 2000. Dodatkowo podczas warsztatów nauczyciele otrzymają bezpłatnie pakiety edukacyjne oraz dyplomy. Wszystkich zainteresowanych warsztatami, prosimy o kontakt z p. Wojciechem Róg, tel. (12) 6315731 lub za pomocą formularza kontaktowego. Liczba miejsc ograniczona!

 


Podsumowanie warsztatów w Czasławiu

W dniach 28-30 marca 2014 r. w Czasławiu na Zaczarowanym Wzgórzu, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja” zorganizowała warsztaty dla trenerów, animatorów, wolontariuszy i innych osób uczestniczących w projekcie. Głównym celem warsztatów było pogłębienie wiedzy nt. Natura 2000, a także praca nad wydanym pakietem edukacyjnym „Natura 2000” pod kątem metod i technik przeprowadzania zajęć. W pierwszym dniu warsztaty  pn. Natura 2000 – budowanie pozytywnego wizerunku prowadziła Katarzyna Śnigórska, Specjalista ds. Natura 2000. W trakcie spotkania omówione zostały następujące zagadnienia: czym jest Natura 2000, przedstawione zostały dobre praktyki w Polce i Europie, najważniejsze informacje o planie zadań ochronnych (PZO) oraz znaczenie zrównoważonego rozwoju dla przyrody i człowieka. Drugi dzień rozpoczął się od prezentacji  pani Olgii Gałek, Specjalisty ds. produktu lokalnego i marki lokalnej z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA. Warsztaty dotyczyły  przede wszystkim zagadnień związanych z produktem lokalnym, jego wpływu na rozwój i promocje całego regionu oraz mniejszych działalności gospodarczych, takich jak gospodarstwo agroturystyczne, w oparciu o markę Natura 2000. Przedstawiono szereg przykładów produktów lokalnych oraz historii z nimi związanych. Trzeci dzień warsztatów poświęcony był aktywnym metodom  edukacji ekologicznej. W pierwszej części spotkania dyrektor Fundacji pani Barbara Draus  zaprezentowała najważniejsze przedsięwzięcia przewidziane w projekcie „Natura 2000 – Pozytywna Inspiracja”. Drugą część spotkania poprowadzili trener edukacji ekologicznej Krzysztof  Kus oraz Anna Mendel. Przedstawili oni techniki i metody przeprowadzania warsztatów dla dzieci i dorosłych oraz formy aktywizacji dzieci i młodzieży.

Strony FWIE korzystają z cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług i prowadzenia statystyk. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.Ustawienia przeglądarki możesz zmienić.Szczegóły jak to zrobić znajdziesz tutaj.

Akceptuję cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information